line-Betdog

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน สิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มลงทุน

เมษายน 22, 2024
วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน มีวิธีการอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร และสิ่งที่ควรรู้ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน ในบทความนี้จะพาไปแนะนำ การเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบต่างๆ

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน คืออะไร ?

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน คือวิธีในการเตรียมตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนมากที่สุด โดยวิธีการนั้น เป็นเรื่องที่นักลงทุนควรทราบ ควรฝึกฝน และควรพึงระวัง การเริ่มต้นลงทุนมักจะมีอุปสรรค มีข้อจำกัดหลายประการ การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน ในระดับหนึ่ง

การลงทุนคืออะไร ?

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ก่อนที่เราจะไปเตรียมพร้อมลงทุน กันอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ลงทุนควรเข้าใจความหมาย รวมถึงรายละเอียดของ การลงทุน โดยการลงทุนนั้นก็คือ การนำเงินจากที่เราเก็บออม ไปทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่า โดยการซื้อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ [1] ที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ

การลงทุนแบ่งออกได้กี่ประเภท

ในหัวข้อนี้จะเป็น วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ในการทำความรู้จักกับ ประเภทของการลงทุน ในแบบภาพรวมกว้างๆ ประเภทการลงทุนที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ มีด้วยกันหลักๆดังต่อไปนี้

 1. การฝากเงินในธนาคาร เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำที่สุด ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่ตายตัว แต่ก็มีผลตอบแทนที่น้อยมากเช่นกัน
 2. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นการซื้อตราสารที่ออกโดยรัฐบาล มีความเสี่ยงสูงขึ้นเล็กน้อย ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ฝากเงินในธนาคาร
 3. ลงทุนในกองทุนรวม เป็นการระดมเงินทุน เพื่อใช้สำหรับลงทุนอีกทอดหนึ่ง โดยผู้บริหารกองทุน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาอีกระดับ แต่ก็มีโอกาสเติบโตที่มากขึ้นตาม
 4. ลงทุนกับตราสารหนี้ เป็นการลงทุนใน หุ้นกู้ ที่บริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้ออก มีความเสี่ยงในระดับกลางถึงสูง ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคงตัว
 5. หุ้น เป็นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ที่เปิดให้เราซื้อหุ้น และมีส่วนในการเป็นเจ้าของ หุ้นนั้นมีความเสี่ยงที่สูง แต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงเช่นกัน
 6. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนของ สกุลเงิน ที่มีความผันผวนไปตามอุปสงค์ในตลาด มีความเสี่ยงที่สูงมาก
 7. ทองคำ คือการลงทุนในทองคำ ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา ไปตามอุปสงค์ และอุปทานของทองคำ
 8. น้ำมัน เป็นการลงทุนในสินทรัพย์น้ำมัน ที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงราคาผันผวน และมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับทองคำ
 9. ลงทุนธุรกิจส่วนตัว เป็นการใช้เงินลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจ เช่นร้านขายอาหาร ลงทุนฟิกเกอร์ เปิดร้านซ่อมรถ และอื่นๆ มีความเสี่ยงที่สูง ผันแปรไปกับสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งหมดนี้เป็น ประเภทของการลงทุนหลักๆที่นิยม ในการลงทุนนั้น ยังถูกแบ่งประเภทแยกย่อยออกไปอีกมากมาย ซึ่งทางผู้เขียนจะขอลงรายละเอียดในเชิงลึก เจาะจงการลงทุนแยกเป็นบทความออกไป สามารถติดตามอ่านได้ในอนาคต

ตัวอย่าง ผลตอบแทนจากการลงทุน

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ในหัวข้อนี้ เราจะหยิบยกตัวอย่างสินทรัพย์บางประเภท พร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นอัตราที่ค่อนข้างคงตัว ดังต่อไปนี้

การฝากเงินในธนาคาร

 • ธนาคารกรุงเทพดอกเบี้ย 0.45 - 0.55%ต่อปี
 • ธนาคารกสิกร, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, และกรุงศรี ดอกเบี้ย 0.3%ต่อปี
 • ธนาคาร UOB ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี

ที่มา: TNN ดอกเบี้ยเงินฝาก เดือนเมษายน 2567 [2]

พันธบัตรรัฐบาล

 • พันธบัตรออมทรัพย์ อายุ 5-10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.0 - 3.4% ต่อปี [3]

ตราสารหนี้

 • หุ้นกู้ Lotus อายุ 1 ปี 5 เดือน ถึง 7 ปี 5 เดือน ดอกเบี้ยอัตรา 2.90 - 3.56% ต่อปี [4]
 • หุ้นกู้ True money อายุ 2 ปี 4 วัน ดอกเบี้ยอัตรา 5.85% ต่อปี [5]

ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น โดยเฉพาะ หุ้น อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ทองคำ น้ำมัน อาจมีอัตราที่ไม่แน่นอน มีโอกาสทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไร หรือขาดทุนร่วมด้วย แตกต่างกันออกไป

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของ วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ที่จะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการ เตรียมตัวลงทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง เป็นสิ่งแรกสุดที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ เราควรทราบถึงเป้าหมายในการลงทุน ว่าจะลงทุนรูปแบบใด สินทรัพย์ใดที่เราต้องการลงทุน รวมถึงความคาดหวัง ผลกำไรที่จะทำได้ในอนาคต

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการประเมินความเสี่ยง ที่ตนเองสามารถรับได้ การประเมินความเสี่ยงนี้ จะทำให้เรากำหนดขอบเขต ประเภทของการลงทุนได้ ความเสี่ยงน้อย ปานกลาง หรือมาก จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ผู้ลงทุนควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด จึงเหมาะสมที่สุด

คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ประเมินความเสี่ยงโดยธนาคาร Kasikorn

2. วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการทำความเข้าใจในสินทรัพย์

การทำความเข้าใจสินทรัพย์ หรือประเภทของการลงทุน เพื่อทำให้เรารู้จัก ทราบรายละเอียด กระบวนการ รวมถึงขั้นตอน ของการลงทุนประเภทต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า การลงทุนแต่ละประเภทคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร

ก่อนลงแข่งในสนาม ก็ต้องเข้าใจสนาม เข้าใจกฎกติกา รวมถึงคู่แข่ง การลงทุนก็คล้ายคลึงกัน วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ที่จะไม่ทำให้เราเดินผิดพลาด ไปในเส้นทางที่ไม่รู้จัก ก็คือการศึกษา หาข้อมูลของการลงทุนให้พร้อม

3. วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการวางแผน และกำหนดเป้าหมาย

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่า เราเหมาะกับการลงทุนแบบไหน มีความรู้ในการลงทุนสินทรัพย์ชนิดนั้นพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราต้อง วางแผน รวมถึงกำหนดเป้าหมาย ก่อนลงสนามจริง

การวางแผนลงทุน คือการกำหนดว่าจะลงทุนอะไรบ้าง ช่วงระยะเวลาเท่าใด ในสัดส่วนเท่าใด ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะทำอย่างไรต่อ ปรับวิธีการลงทุน กระจายความเสี่ยง หรือวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เพื่อให้แผนการลงทุน นำพาเราไปยังจุดมุ่งหมาย การตั้งจุดหมายปลายทาง จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำพร้อมกับการวางแผนร่วมกัน การกำหนดเป้าหมาย ควรกำหนดให้มีความเหมาะสม ไม่ควรสูงเกินไป จนไม่สามารถทำได้

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผน

 • กำหนดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี จะได้ผลตอบแทน 10% 
 • วางแผนในการลงทุน หาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนตรงตามเป้าหมาย
 • ประเมินสภาพเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ที่น่าลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่ลงทุน
 • เตรียมแผนสำรอง หากแผนหลักไม่สามารถดำเนินไปตามที่คาดหวัง
 • หาสินทรัพย์ ที่ช่วยกระจายความเสี่ยง

4. เริ่มทำตามแผนลงทุนที่วางไว้ พร้อมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเราร่างแผน วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงทุนจริง การลงทุนบางประเภท สามารถลงทุนได้ผ่านธนาคารในประเทศไทย หรือลงทุนได้ผ่าน โบรกเกอร์ คนกลางผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์

เมื่อลงทุนแล้ว เราควรกำหนดช่วงเวลาสำหรับติดตามผล อาจเป็นทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อดูผลของการลงทุน รวมถึงมีการปรับพอร์ต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สรุป วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายของการลงทุน

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุน มีความพร้อมก่อนการลงทุน ไม่เดินหลงทาง หรือเดินผิดทาง สามารถหาแนวทางการลงทุน ที่เหมาะสมกับตัวเอง พร้อมกับเส้นทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังเอาไว้

อ้างอิง

[1] Krungthai. (November 5, 2023). วิธีการลงทุนสำหรับมือใหม่ การลงทุนคืออะไร. Retrieved from krungthai

[2] TNN. (March 30, 2024). ดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด เดือนเมษายน 2567. Retrieved from tnnthailand

[3] BOT. (2024). พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 2567. Retrieved from bot

[4] Lotuss. (April 5, 2024). หุ้นกู้โลตัส. Retrieved from lotuss

[5] Thai BMA. (April 17, 2024). หุ้นกู้ทรูมันนี่. Retrieved from thaibma

การไม่หยุดอยู่กับที่คือคติประจำใจ ผมชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงมีความสนใจในเกมออนไลน์ สิ่งเหล่านี้มีความวิเศษที่ทำให้ผมประทับใจ และอยากจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน
คาสิโนออนไลน์
SEXY BACCARAT
SA GAMING
WM CASINO
PG SLOT
JOKER GAME
โปรโมชั่น
สมาชิกใหม่รับโบนัส
แตกแจกเพิ่ม
ฝากแรกของวัน
กงล้อลุ้นโชค
ขาประจำ
ติดต่อเรา
LINE OA
TELEGRAM
แจ้งปัญหา
Betdog-LogoLINE ID : @BETDOGBetdog-line
Betdog-bank
Copyright © 2023 Supported by BETDOG
Betdog-LogoLINE ID : @BETDOGBetdog-lineBetdog-bankCopyright © 2023 Supported by BETDOG
Betdog-Homeหน้าหลักBetdog-Promotionโปรโมชั่นBetdog-mobileBetdog-RegisterสมัครสมาชิกBetdog-Eventกิจกรรม