Betdog-เว็บตรงบาคาร่า
Betdog-เว็บตรงบาคาร่า

ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค ในการทำงาน การซ่อมอะไหล่แต่ละชิ้น อาจจะไม่ได้ใช้แรงที่มากนัก แต่ค่าวิชานั้นค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการใช้ความรู้ ที่เรียนมาโดยเฉพาะ และที่สำคัญ คือ มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทุกวัน

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

งานเกี่ยวกับการ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งงานที่มีความปลอดภัยสูง และงานที่มีความปลอดภัยต่ำ หากเป็นงานที่มีความเสี่ยง จะเป็นช่างไฟฟ้า และงานที่ปลอดภัยยกตัวอย่าง เช่น ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนี้ เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิต ยกตัวอย่างอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้าจะทำหน้าที่ ในการซ่อมแซม  ติดตั้งอุปกรณ์ และปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามที่มีคนว่าจ้างงาน อุปกรณ์ส่วนมาก จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยอุปกรณ์ที่มักจะได้ซ่อมบ่อย เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานประเภทนี้ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหา จะต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ แต่ละชนิดเป็นอย่างดี หากทราบข้อมูล และสาเหตุของปัญหา ในอุปกรณ์แต่ละชนิด จะง่ายต่อการแก้ไขมากขึ้น

2. ช่างซ่อมและติดตั้งระบบเสียง

ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้งระบบเสียง จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ และรู้จักระบบเครื่องเสียง เป็นอย่างดี เช่น ฟังก์ชันการทำงาน การปรับแต่ง การประกอบเครื่อง การสั่งงาน และแผงควบคุม เป็นต้น หากมีความรู้ เกี่ยวกับการแนะนำสินค้า และการเปรียบเทียบสินค้า ให้แก่ลูกค้าจะดีมาก

เพราะช่างที่มีความรู้เยอะ จะมีรายละเอียดในการดูอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเงิน ในการเปลี่ยนสินค้ายกชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของช่าง แต่ละคนเป็นองค์ประกอบอีกที

3. งานลงโปรแกรมและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

งานลงโปรแกรมเป็นงาน ที่มีการอัปเดตข้อมูล และโปรแกรมใหม่ๆ ช่างควรมีเทคนิค ที่ช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ ไม่เกิดปัญหา เช่น การแก้ปัญหาโน๊ตบุ๊คอืด การลงโปรแกรม ให้เหมาะสมกับสเปคเครื่อง การใช้งานที่ไม่หนักเกินไป รวมถึงการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

4. งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต่อผู้ใช้งานเป็นวงกว้าง การติดตั้ง แก้ไขสัญญาณ และเดินสายระบบ จึงมีความสำคัญ

ที่มา: รับซ่อมแผงวงจร [1]

ทำไมต้องช่าง ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

ช่างที่เก่งในการ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่ได้มีรายได้ที่สูงมากนัก แต่บุคคลที่มีรายได้สูง คือผู้ที่มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ให้เติบโตมากขึ้น บวกกับการนำความรู้ และประสบการณ์ที่สะสม นำไปใช้ด้านการลงทุน อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ช่างที่ทำงานสายนี้ จะมีรายได้ที่ไม่สูงเสมอไป เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพ ตำแหน่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงองค์กรที่ทำงานด้วย ประสบการณ์ และความสามารถของตัวช่าง ที่มีผลต่อรายได้ ที่เข้ามาในแต่ละวัน

ยกตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

อาชีพที่เกี่ยวกับการ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสนใจ และมีรายได้ปานกลาง เป็นอาชีพที่กำลังถูกจับตามอง ซึ่งมีต้นทุนในการเรียนค่อนข้างสูง สำหรับคนที่สนใจ ลองมาดูรายละเอียด ดังนี้

อาชีพวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความพยายามสูง กว่าจะเรียนจบ เพราะเป็นการเรียนที่อาศัยทั้งทักษะและความรู้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำ ดังนี้

1. วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการวิเคราะห์ เกี่ยวกับเงื่อนไข ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในอุปกรณ์ที่ผลิตออกมา วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประเมินงานโครงการ

3. การร่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบทางวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

4. การวางระบบ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอาคารและโรงงาน

5. ซ่อมแซมและซ่อมบำรุง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดปัญหา

ที่มา: วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ [2]

ระบบที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดูแลมีหลายแบบ เช่น ระบบโครงสร้าง สำหรับอาคารที่ต้องการ ขยายพันธุ์ไก่ ระบบสำหรับอาคารทั่วไป รวมถึงระบบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวอาคาร เป็นต้น

รายได้ของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

โดยปกติวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จะมีรายได้ประมาณ 26,000 - 40,000 บาท [3] ซึ่งถือว่าสูงพอสมควร หากเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ในบ้านเรา เพราะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ แถมยังมีปริญญา ที่แพงพอสมควร ข้อดีในการเรียนสาขานี้ คือยากที่จะตกงาน

รายได้เกี่ยวกับอาชีพที่ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

อาชีพที่มีความเกี่ยวข้อง กับการ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละอาชีพ จะมีรายได้ที่ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการทำงาน และความต้องการของตลาด รวมถึงอายุงาน และประสบการณ์ ยกตัวอย่าง ดังนี้

1. วิศวกรเครือข่าย มีรายได้ประมาณ 35,000 - 40,000 บาท

2. วิศวกรระบบสายงานอุตสาหกรรม มีรายได้ประมาณ 25,000 - 40,000 บาท

3.วิศวกรซ่อมบำรุง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในอาชีพอื่นได้ที่ Admission Premium

สรุป ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพที่มีแนวโน้ม ได้เงินเดือนสูงกว่าสายงานอื่น ยิ่งหากเรียนทางวิศวกร ยิ่งยากที่จะตกงาน เพราะปัจจุบัน การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์มีมากขึ้น และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีช่างมาดูแล ในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก

อ้างอิง

[1] รับซ่อมแผงวงจร. (January 18, 2021). รับซ่อมแผงวงจร. Retrieved from รับซ่อมแผงวงจร

[2] Wespace. (2018 - 2024). วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์. Retrieved from wespace

[3] TH.jobsdb. (1998 - 2023). เงินเดือน วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์. Retrieved from th.jobsdb

ขยายพันธุ์ไก่ เป็นอีก 1 อาชีพที่ได้รับความนิยมตามชนบท กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่ต้องการลงทุนเกี่ยวกับไก่ หากมองให้กว้างที่สุดคงเป็นการเลี้ยงไก่ของ PC ที่มีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานและใช้ต้นทุนสูง เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ทำได้ตั้งแต่ผู้ที่มีทุนน้อยจนถึงระดับเจ้าสัว

ทำไมต้องธุรกิจ ขยายพันธุ์ไก่

ขยายพันธุ์ไก่ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก เริ่มต้นลงทุนเป็นครั้งแรก อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะ เพื่อดูแนวโน้มและทิศทางในระยะ รวมถึงการประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด เช่น การนำวัสดุเหลือใช้มาทำฟาร์ม และการให้พืชผสมอาหารหลังจากไก่ออกไข่ เป็นต้น

การ ขยายพันธุ์ไก่ มีกี่วิธี

การขยายพันธุ์ไก่ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 วิธีด้วยกัน คือวิธีทางธรรมชาติ ที่มักจะใช้กับไก่ทั่วไปที่เลี้ยงไว้ไม่มาก และไม่ต้องควบคุมเยอะ ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือ วิธีการผสมเทียม ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ต้นทุนสูงกว่าแบบแรก มักใช้กับงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีทางธรรมชาติ

วิธีทางธรรมชาติเป็นการผสมพันธุ์ไก่แบบใช้เพศเมีย 10 - 11 ตัว ต่อไก่เพศผู้ 1 ตัว ซึ่งเป็นปริมาณที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ถือว่าไม่มาก หรือน้อยเกินไป แต่หากเป็นไก่ 3 สายจะสามารถ ขยายพันธุ์ไก่ ได้มากกว่า 1,000 ตัว แถมยังสามารถผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์พื้นเมืองเพื่อทำเป็นลูกผสม 4 สายได้อีกด้วย

2. การผสมเทียม

การผสมเทียม มักจะใช้กับงานวิจัย โดยมีการจดบันทึกประวัติของไก่แต่ละตัว ว่ามีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากไก่ตัวไหน สำหรับการทำวิจัยจะไม่เลี้ยงไก่แม่พันธุ์รวมกับไก่ตัวอื่น และมีการจดบันทึกชื่อไว้ การ ขยายพันธุ์ไก่ จะใช้ตัวเมียประมาณ 30-50 ตัว และผสมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ที่มา: การผสมพันธุ์ไก่ 3 สายพันธุ์ [1]

วิธีเลี้ยงไก่ไข่

หลังจากที่มีการ ขยายพันธุ์ไก่ สำเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นไก่ที่เน้นการออกไข่ และต้องการผลผลิตที่สม่ำเสมอ โดยมีวิธีการเลี้ยง 2 แบบ คือการปล่อยให้เป็นอิสระ และการเลี้ยงในโรงเรือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การปล่อยไก่เป็นอิสระ

การปล่อยไก่อย่างอิสระ จะทำให้ไก่มีอารมณ์ดี และออกไข่อย่างสม่ำเสมอ ได้ไข่ที่อร่อย มีความนุ่มนวล แต่ผู้เลี้ยงอาจจะต้องใส่ใจและดูแลบริเวณที่ไก่อาศัยอยู่ จะต้องไม่มีสารเคมีอยู่บริเวณนั้นอย่างน้อย 3 ปี ไก่ที่เลี้ยงปล่อยได้ เช่น ไก่บาร์ไทย โรดไทย และไก่พลีมัธร็อกไทย เป็นต้น

2. การเลี้ยงไก่ในโรงเรือน

ควรสร้างโรงเรือน ที่มีความแข็งแรง กันแดด กันฝน กันลม และกันสัตว์อื่นได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์อื่น เช่น งู สัตว์มีพิษ ควรตั้งห่างจากชุมชน และต้องทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสะสมของแบคทีเรีย

หากเป็นโรงเรือนคอนกรีต ควรรองพื้นด้วยแกลบหนาอย่างน้อย 3-5 นิ้ว  มีรังไข่สำหรับแม่ไก่ทุกตัว มีการออกแบบประตูแยกระหว่างทางเข้าและทางออก เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนภายในอย่างเป็นอิสระ สำหรับโรงเรือนที่มีมากกว่า 1 ควรเว้นระยะห่าง 10 เมตร

ที่มา: วิธีเลี้ยงไก่ไข่สำหรับมือใหม่ [2]

วิธีการเลือกพันธุ์ไก่ไข่

การเลือกพันธุ์ไก่ไข่ เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงและ ขยายพันธุ์ไก่ ในระยะยาว เพราะจะมีผลต่อผลผลิต ที่ออกมาในอนาคต ต่อไปนี้เป็นแนวทาง ในการเลือกไก่สำหรับมือใหม่

ที่มา: เทคนิคเลี้ยงไก่และเลือกพันธุ์ไก่ [3]

รู้ก่อนที่จะทำธุรกิจ ขยายพันธุ์ไก่

ขยายพันธุ์ไก่

การ ขยายพันธุ์ไก่ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับมือใหม่ เราจึงแนะนำให้เริ่มต้นทำในจำนวนที่น้อยก่อน สำหรับผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงมาก เมื่อเพิ่มประสบการณ์ที่มากขึ้น และรู้แนวทางเกี่ยวกับอาชีพนี้แล้ว จึงค่อยเพิ่มจำนวนไก่ที่เลี้ยงตามความเหมาะสม

การแยกลูกไก่ออกจากแม่

เราอาจจะเคยเห็น การเลี้ยงไก่ 2 แบบ คือการที่แม่ไก่เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง มักจะเป็นประเภทไก่ ที่เลี้ยงปล่อยเป็นอิสระ อีก 1 ประเภท คือ การเลี้ยงไก่แบบแยกลูกไก่ ออกมาให้อาหารเอง วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดี ของการแยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่ ดังนี้

ข้อดีของการแยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่

ที่มา: วิธีขยาย เพาะ พันธุ์ เลี้ยงไก่บ้าน [4]

ราคาและแหล่งซื้อขายไก่

ไก่ไข่ที่มีอายุประมาณ 17 - 18 สัปดาห์จะเรียกว่าไก่สาว ที่พร้อมไข่ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ 190 - 200 บาท [5] ปัจจุบันไม่ต้องห่วงว่าหากเลี้ยงไก่แล้ว จะนำไปจำหน่ายที่ไหน เพราะเปิดรับจำหน่ายเกือบทุกจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ในแถบภาคเหนือ วันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งซื้อขายไก่ไข่ในระบบออนไลน์ ดังนี้

1. Nanagarden เว็บไซต์ขายไก่ ราคาไก่ไข่เริ่มต้น 30 -190 บาท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Nanagarden

2. ลูกไก่ไข่ เว็บไซต์เพาะขายไก่ที่มีทั้งไก่สาวและลูกเจี๊ยบ สามารถติดต่อสอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลูกไก่ไข่

3. มั่งมีฟาร์ม เว็บไซต์เพาะขายไก่ที่มีทั้งไก่สาวและลูกเจี๊ยบ สามารถติดต่อสอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มั่งมีฟาร์ม

สรุป ขยายพันธุ์ไก่

ขยายพันธุ์ไก่ เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นทำได้ แม้มีต้นทุนน้อย หรือจะทำเป็นงานเสริม ก็สามารถทำได้ เพราะไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดเวลา เพียงแค่ดูแลเรื่องสถานที่ และให้อาหารเป็นเวลา ก็สามารถเลี้ยงไก่ได้แล้ว

อ้างอิง

[1] Rakbankerd. (February 22, 2023). การผสมพันธุ์ไก่ 3 สายพันธุ์. Retrieved from rakbankerd

[2] Sanook. (March 5, 2022). วิธีเลี้ยงไก่ไข่สำหรับมือใหม่. Retrieved from sanook

[3] ฺBaanlaesuan. (April 3, 2014). เทคนิคเลี้ยงไก่และเลือกพันธุ์ไก่. Retrieved from baanlaesuan

[4] TrueID InTrend. (November 10, 2022). วิธีขยาย เพาะ พันธุ์ เลี้ยงไก่บ้าน. Retrieved from intrend.trueid

[5] Facebook. ราชาไก่ไข่ จำหน่ายไก่ไข่สาวพร้อมไข่. Retrieved from facebook

ขยายพันธุ์หมา เป็นการลงทุน ที่มีคู่แข่งไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ จึงจะสามารถลงทุนด้านนี้ได้ยืนยาว

ทำต้องเลือกธุรกิจ ขยายพันธุ์หมา

การลงทุน ขยายพันธุ์หมา เป็นสิ่งที่เริ่มต้นทำได้ เมื่อมีความรู้พร้อม แม้จะมีต้นทุนไม่มาก หรือหากมีต้นทุนมากขึ้น ก็สามารถขายธุรกิจส่งออกได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน ของเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการลงทุน ที่เติบโตได้ ด้วยระยะเวลา และการตีตลาด

การเลือก พ่อพันธุ์หมา

หมาแต่ละสายพันธุ์ จะมีจุดเด่นและจุดด้อย ที่แตกต่างกัน หมาแต่ละสายพันธุ์ มีต้นกำเนิดและลักษณะนิสัย ที่ต่างกัน รวมถึงการเลี้ยงดู ที่เป็นตัวแปรหลัก ทำให้หมาแต่ละตัว มีนิสัยต่างกัน ซึ่งการเลือกพ่อพันธุ์ ของหมาที่ถูกต้อง มีดังนี้

ที่มา: วิธีเลือกพ่อพันธุ์สุนัข [1]

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของหมา

โดยปกติแล้ว หมาจะมีช่วงสัด หรือช่วงก่อนที่จะเกิดการผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรม ที่ผู้เลี้ยงควรมีความรู้ในการรับมือ รวมถึงลักษณะหมา การตั้งท้องและปัญหาในคลอดลูก โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. ลักษณะของหมา

หมาเพศผู้จะโตเต็มที่ เมื่อมีอายุครบ 6 เดือน และมีร่างกายสมบูรณ์ พร้อมสำหรับ ขยายพันธุ์หมา เมื่อมีอายุได้ 9 - 12 เดือน วัยนี้หากผู้เลี้ยง ไม่ต้องการผสมพันธุ์หมา ควรที่จะนำน้องหมาไปทำหมัน หมาเพศผู้ จะมีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ โดยการทำนิสัยก้าวร้าว กัดคน เป็นต้น

หมาเพศเมียจะเริ่มเข้าสู่ช่วงสัด เมื่อมีอายุประมาณ 6-24 เดือน โดยขึ้นอยู่กับขนาด ของพันธุ์หมาเป็นองค์ประกอบ หากเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ อาจจะเข้าสู่ช่วงวัยสัดที่เร็วกว่า ซึ่งหมาเพศเมีย จะสามารถเป็นสัดได้เฉลี่ย 2 ครั้งใน 1 ปี

2. วงจรการเป็นสัด

หมาเพศเมียจะเป็นสัดทั้งหมด 4 ระยะ คือ ก่อนสัดจะใช้เวลา 9 วัน โดยมีอาการ คือ ช่องคลอดเริ่มบวม ระยะที่ 2 จะใช้เวลา 9 วัน มักแสดงอาการยืนนิ่ง ยอมให้หมาเพศผู้ผสมพันธุ์ด้วย ระยะที่ 3 จะใช้เวลา 90 วัน ซึ่งอาการท้องเทียม มักจะเกิดในระยะเวลานี้

ระยะที่ 4 จะเป็นช่วงที่หยุดกิจกรรม หมายความว่า น้องหมาจะไม่ยอมให้หมาเพศผู้ ผสมพันธุ์ด้วย เฉลี่ยประมาณ 4 - 6 เดือน การที่ผู้เลี้ยงเข้าใจช่วงเวลา การสัดของน้องหมา จะทำให้ ขยายพันธุ์หมา ทำได้ง่ายขึ้น

3. การตั้งท้อง

หมาจะมีช่วงเวลา ที่ตั้งท้องประมาณ 55 - 64 วัน ซึ่งจะตรวจเจอเมื่อท้องได้ 4- 6 สัปดาห์ สังเกตได้จากอวัยวะเพศ การคลำท้อง และการเอกซเรย์ในวันที่ 45 ของการตั้งท้อง

4. ความผิดปกติหลังการคลอด

น้องหมาที่ได้รับการดูแลอย่างดี มักจะไม่เกิดความผิดปกติ ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย หลังจากที่คลอดลูก เช่น ไม่มีน้ำนม  เต้านมอักเสบ มดลูกเข้าอู่ไม่สมบูรณ์ มดลูกอักเสบ และอาการชักที่เกิด จากการขาดแคลเซียม เป็นต้น

ที่มา: เรื่องน่ารู้ก่อนเพาะพันธุ์สุนัขขาย [2]

สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน ขยายพันธุ์หมา

ขยายพันธุ์หมา

นอกเหนือจากความยากลำบาก ในการดำเนินธุรกิจ ด้านทักษะแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญกับการ ขยายพันธุ์หมา ไม่แพ้กันเลย คือการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ ในภาวะต่างๆ เพื่อการรับมือที่ดี และป้องกันอันตราย ที่จะเกิดขึ้นกับน้องหมา ดังนี้ 

วิธีการดูแลน้องหมาช่วงที่ติดสัด

การ ขยายพันธุ์หมา อย่างมืออาชีพนั้น จะไม่มีการปล่อยน้องหมา ออกไปเที่ยวเล่นในช่วงที่เป็นสัด เพราะอาจจะไปผสมพันธุ์ กับหมาทั่วไปที่ไม่มีความโดดเด่นได้ เพราะฉะนั้น หากคุณอยากได้ลูกหมาที่น่ารัก แนะนำให้ทำตามวิธีการ ดังนี้

ที่มา: วิธีดูแล น้องหมา ช่วงฮีตหรือติดสัด [3]

แหล่งซื้อขายหมา

น้องหมามีให้เลือกจากร้าน ขยายพันธุ์หมา เกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะที่ ชลบุรี ที่มีการเพาะพันธุ์หมาขายเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจะแนะนำร้านขายหมา ในระบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อ และตัวเลือกที่หลากหลาย ดังนี้

1. Kaidee แอปพลิเคชัน สำหรับการซื้อขายของสมาชิก เริ่มต้นขายหมาในราคา 2,300 - 35,000 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Kaidee

2. Tinybok เว็บไซต์ขายหมา เริ่มต้นขายในราคา 90,000 - 172,000 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tinybok

3. Thailanddogs เว็บไซต์ที่เปิดให้สมาชิกเข้ามาซื้อ-ขายหมา โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 3,500 - 85,000 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thailanddogs

สรุป ขยายพันธุ์หมา

ขยายพันธุ์หมา เป็นอาชีพที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน หากมีการวางแผนธุรกิจไว้ดี และตีตลาดได้เยอะ ยิ่งมีความสามารถ ในการติดต่อขายหมา ไปยังต่างประเทศด้วยแล้ว ยิ่งดีต่อเจ้าของธุรกิจ

อ้างอิง

[1] Sairoongkennel. (M2015 - 2024). วิธีเลือกพ่อพันธุ์สุนัข. Retrieved from sairoongkennel

[2] Gotoknow. (September 1, 2014). เรื่องน่ารู้ก่อนเพาะพันธุ์สุนัขขาย. Retrieved from gotoknow

[3] Buzzpetsfood. (February , 2021). วิธีดูแล น้องหมา ช่วงฮีตหรือติดสัด. Retrieved from buzzpetsfood

เสื้อยืดจากจีน เป็นสินค้าที่หลายคนนิยมนำเข้ามาขาย เพราะมีต้นทุนต่ำ เนื้อผ้ามีให้เลือกหลายเกรด มีบริการขนส่งถึงที่ หากต้องการสั่งผลิตในแบรนด์ตัวเอง ก็สามารถทำได้ เป็นอีก 1 ทางเลือกของคนที่เริ่มต้นทุน ในการซื้อสินค้ามากขึ้น

เสื้อยืดจากจีน คืออะไร?

เสื้อยืดจากจีน ที่นิยมนำเข้ามาในบ้าน เพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองนั้น มีทั้งผ้ามือ 1 และผ้ามือ 2 เป็นทางเลือกระหว่างความชอบ และต้นทุนที่มี ซึ่งโดยส่วนมากจะเริ่มต้นจากการซื้อ เสื้อยกกระสอบ มาขายก่อน เพื่อดูทิศทาง แนวการแต่งตัว และฐานลูกค้า

การเริ่มต้นทำธุรกิจ เสื้อยืดจากจีน

ปัจจุบันการซื้อเสื้อผ้าจากจีน สามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายทาง เช่น การซื้อผ่านร้านค้า การซื้อผ่านเว็บไซต์ ทั้ง 2 ช่องทางนี้ ไม่มีทางไหนที่ไม่ดี แต่ก่อนที่ผู้ซื้อ จะตัดสินใจซื้อกับร้านไหน ควรแน่ใจก่อนว่า เป็นร้านค้าที่ไม่โกง แนวทางการซื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

การขายของคนจีนที่ง่ายและถูก ทำให้เกิดกระบวนการโกง ของคนบางกลุ่ม ที่เข้ามาแทรกแซง เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ให้ผลตอบแทนแก่ใคร แม้แต่ร้านค้าที่ซื้อขายกันมาดีตลอด ก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ผลิตสินค้าออกมา ไม่ได้มาตรฐาน

เพราะฉะนั้น ความน่าเชื่อถือในที่นี้ อาจจะหมายถึงประสบการณ์ของคนรู้จัก หรือลักษณะการรีวิว ที่เชื่อถือได้ของลูกค้าจริง ในรอบแรกควรสั่งสินค้า ในปริมาณที่น้อย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเนื้อผ้า และลักษณะการเย็บ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสมราคา

2. ระยะเวลาในการผลิตและจัดส่งสินค้า

การสั่งของจากจีน จะมีทั้งแบบที่มีของอยู่แล้ว เตรียมพร้อมที่จะส่งสินค้าออกทันที ที่มีออร์เดอร์เข้ามา และผ้าที่ต้องสั่งตัดใหม่ ซึ่งสินค้าทั้งสองประเภทนี้ จะมีระยะเวลาในการรอสินค้าที่ต่างกัน หากเป็นผ้าพร้อมส่ง จะรอการขนส่งระหว่างประเทศประมาณ 7 - 30 วัน

แต่หากเป็นผ้าที่สั่งตัดใหม่ อาจจะต้องรอสินค้านานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับคิวการสั่งตัดผ้าจากโรงงาน ซึ่งจะแจ้งผ่านทางโรงงานโดยตรง ในบางกรณี อาจจะได้รับสินค้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากอุปสรรค ในการทำงาน จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินมัดจำก่อน สำหรับการสั่งตัดผ้าใหม่

ที่มา: อยากเริ่มธุรกิจเสื้อผ้า? [1]

วิธีการนำเข้า เสื้อยืดจากจีน

การนำเข้า เสื้อยืดจากจีน มีวิธีการที่ง่าย จะสั่งมาเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายต่อก็คุ้มค่า มีทั้งเสื้อผ้าจากโรงงาน และเสื้อผ้าแฟชั่น ที่ผลิตตามความนิยม การสั่งซื้อเสื้อ 3 วิธีให้มือใหม่ได้เลือกใช้ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ดังนี้

1. สั่งและนำเข้าด้วยตัวเอง

การสั่งและนำเข้าเสื้อผ้าด้วยตัวเอง จะได้สินค้ามาในราคาที่ถูก ยิ่งหากสั่งมาเยอะ ด้วยการเหมาตู้คอนเทนเนอร์ ก็จะยิ่งได้สินค้าในราคาที่ถูกไปอีก แต่ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่ ที่ประสบการณ์น้อย เพราะอาจจะถูกหลอกและถูกโกงได้

การสั่งผ้าเองโดยส่วนมาก จะเป็นกลุ่มคนที่สื่อสารภาษาจีนได้ดี และเคยไปท่องดูโรงงาน ด้วยตัวเองมาก่อนแล้ว มีทักษะในการติดต่อทางด้านธุรกิจโดยตรง และมีความรู้ด้านการซื้อขาย เพื่อลดโอกาสที่จะถูกโกง และความเสี่ยงในการโดนเอาเปรียบ

2. ฝากสั่งพร้อมนำเข้าเป็นกิโลกรัม

การสั่งสินค้าด้วยตัวเอง จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ฝากสั่ง มักจะได้ราคาของมา ในราคาส่ง แต่จะสั่งสินค้าเยอะเป็นกิโลกรัม วิธีการนี้ เหมาะสำหรับแม่ค้าที่มีความชำนาญ ในการสั่งสินค้าด้วยตัวเอง แต่ยังมีทุนไม่มาก ที่จะจะเหมารถตู้คอนเทนเนอร์ ก็จะได้ใช้บริการขนส่งไปก่อน

3. การฝากสั่งพร้อมนำเข้า

การฝากสั่งพร้อมกับฝากนำเข้าสินค้า เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับมือใหม่ ซึ่งจะได้สินค้าในราคาปลีก เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ ในการสั่งสินค้าด้วยตัวเอง สามารถสั่งสินค้า เพื่อดูเป็นตัวอย่าง หรือตรวจสอบเนื้อผ้า เพื่อการสั่งซื้อของด้วยตัวเองในอนาคตได้

ที่มา: 3 วิธี นำเข้าเสื้อผ้าจากจีน [2]

ข้อควรรู้ก่อนที่จะสั่ง เสื้อยืดจากจีน

เสื้อยืดจากจีน

การสั่งเสื้อผ้าจากแต่ละประเทศ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งการซื้อ เสื้อยืดจากจีน ก็เช่นเดียวกัน มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น ดังนี้

ข้อดีของการนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีน เป็นที่นิยมและหันมาทำกำไรกันมากขึ้น จากสมัยก่อนหลายเท่าตัว เนื่องจากมีต้นแบบที่ตั้งตัวได้ จากการนำสินค้า มาขายให้เห็นหลายคน ข้อดีของการนำเข้าสินค้าจากจีนมีดังนี้

1. การส่งออกตลาดมีขนาดใหญ่: จีนเก่งในการออกแบบสินค้า ที่พร้อมส่งออกไปยังตลาดขนาดใหญ่ สินค้าที่ผลิตออกมาจึงตรงตามความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก

2. สินค้าราคาถูก: จีนเป็นประเทศที่มีโรงงานในการผลิตสินค้าเยอะ ทำให้สามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างรวดเร็ว แม้ลูกค้าจะต้องการสินค้ามาแค่ไหน ก็ไม่เป็นปัญหา แถมยังได้ของในราคาที่ต่ำกว่าตลาดอื่น

3. ความหลากหลายของสินค้า: สินค้ามีความหลากหลาย สามารถเลือกได้หลายแบบ จากฐานการผลิตที่ตรงตามความต้องการ ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสม

ข้อเสียของการนำเข้าสินค้าจากจีน

นอกจากข้อดี ที่เราได้กล่าวถึงการนำเข้าสินค้าจากจีนไปแล้ว ยังมีข้อเสียอีกหลายอย่าง ที่นักธุรกิจมือใหม่ควรรู้ไว้ ก่อนที่จะหันมาลงทุนด้านนี้ โดยมีข้อเสีย ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

การเผชิญกับเรื่องราวไม่คาดฝันทางธุรกิจ เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการ ความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และนโยบายด้านการควบคุมสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อสินค้าได้

2. คุณภาพสินค้าด้อยกว่ามาตรฐาน

บางครั้งการผลิตที่มีจำนวนมาก มักจะได้สินค้าที่มีตำหนิหรือบางโรงงานอาจจะผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมา เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพราะฉะนั้นควรสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนที่จะมีการผลิตสินค้า

3. ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า

ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ และระยะทางไกลจากจีนมาไทย จึงเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักจะไม่เกิดขึ้นกับบริษัทที่มีความชำนาญ

ที่มา: เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย [3]

แหล่งจำหน่าย เสื้อยืดจากจีน

การนำเข้าเสื้อผ้าจากจีนมีหลายวิธี ซึ่งการเลือกวิธีที่ดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่นำเข้าผ้าจากจีนในระบบออนไลน์ ซึ่งมีดังนี้

1. Vcanbuy Channel เริ่มต้นขายผ้าราคา 20 ไปจนถึงหลักร้อย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Vcanbuy Channel

2. Lazada เริ่มต้นขายราคา 10 ไปจนถึงหลักร้อย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Lazada

3. Icargothai เริ่มต้นขายที่ 4,000 ต่อ 15 กิโลกรัม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Icargothai

สรุป เสื้อยืดจากจีน

เสื้อยืดจากจีน เป็นสินค้าที่ตีตลาด คู่กับเสื้อผ้าญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่ขายดีทั้งมือ 1 และมือ 2 ซึ่งมีผ้าให้เลือกหลายสไตล์ มีการนำเข้าในราคาที่ถูก สามารถทำกำไรได้เกือบครึ่งหนึ่ง ในแต่ละตัว ถือเป็นอีก 1 อาชีพที่ถูกจับตามอง

อ้างอิง

[1] Lineshoppingseller. (March 25, 2022). อยากเริ่มธุรกิจเสื้อผ้า?. Retrieved from lineshoppingseller

[2] Taobao2you. (April 25, 2022). 3 วิธี นำเข้าเสื้อผ้าจากจีน. Retrieved from taobao2you

[3] At-once. (January 10, 2024). เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย. Retrieved from at-once

ขยายพันธุ์ชวนชม เป็นอาชีพที่คนทำไม่มากนัก ลงทุนด้วยงบประมาณไม่สูง แต่ใช้เวลานาน การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวเอง จะนำไปสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ เพราะไม่ต้องคอยเฝ้า แถมยังจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย

ขยายพันธุ์ชวนชม ทำได้กี่วิธี

ขยายพันธุ์ชวนชม คือวิธีการเพาะต้นชวนชมให้มีปริมาณที่มากขึ้น เพื่อการจำหน่าย หรือปลูกไว้เพื่อความสวยงาม แม้กระทั่งการเลี้ยงเป็นบอนไซก็ได้รับความนิยม แถมยังมีราคาแพงกว่าการเพาะขายด้วยวิธีการอื่น โดยวิธีในการเพาะพันธุ์ชวนชม มีดังนี้

การขยายพันธุ์ชวนชมสามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีมีขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญ และการใช้หลักการที่ถูกต้องประกอบด้วย โดยพื้นฐานแล้วมักจะใช้วิธีการต่อไปนี้

ขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยการเสียบยอด

การเสียบยอด คือการนำยอดที่สวยมาเสียบเข้ากับลำต้น ที่มีความแข็งแรง จะได้ลำต้นและยอดที่มีความสวยงาม ซึ่งวิธีการนี้ จะไม่ทำให้ยอดที่นำมาเสียบ กลายพันธุ์เป็นต้นแม่ เป็นวิธีที่ต้องใช้ความชำนาญ ในการปฏิบัติสูง ได้ผลเร็ว ฟื้นตัวไว มักจะใช้กับชวนชมที่ขายเป็นกระถาง

การเตรียมตอสำหรับนำยอดมาปักนั้น มักจะใช้ต้นที่มีการเพาะเมล็ดมากกว่า 5 - 7 เดือน หรือไม้ที่โตเต็มที่แล้ว เลือกไม้ที่มีขนาดใกล้เคียง กับกิ่งที่จะนำมาปัก ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นโรค โดยการผ่ากิ่งตอเป็นปกฉลามลึก 1.5 - 2 เซนติเมตร ตัดขวางต้นตอห่างจากโคน 5 - 10 เซนติเมตร

ทุกขั้นตอนในการเตรียมกิ่ง ควรใช้มีดที่มีความสะอาด นำตัวกิ่งและต้นตอมาสวมกัน ใช้เทปพลาสติกพันรอยต่อให้แน่น คลุมไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้น เปิดถุงรดน้ำสัปดาห์ละ 1- 2 ครั้ง เมื่อครบ 2 - 4 สัปดาห์ค่อยแกะพลาสติกที่พันรอบลำต้นออก รอยต่อจะติดกันอย่างสนิท

ขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยการตอนกิ่ง

การตอนกิ่งของต้นชวนชม จะเลือกกิ่งที่พอดี มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 - 2 เซนติเมตร ปาดเข้าผิวหนังในแนวเฉียง ความลึกเกือบถึงกลางลำต้น เช็ดยางที่ออกมาออก เพื่อไม่ให้แผลกลับมาติดกัน หลังจากนั้น รอประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้แผลแห้ง 

หลังจากนั้น หุ้มรอบแผลด้วยกาบมะพร้าวหรือดิน ต่อด้วยการใช้พลาสติก ห่อให้แน่นบริเวณหัวและท้าย ทิ้งไว้ประมาณ 20 วันถึง 1 เดือน กิ่งที่มีความสมบูรณ์จะออกราก ขั้นตอนสุดท้ายคือตัดกิ่งออกจากลำต้นและนำไปปลูกได้เลย

ที่มา: ชวนชม – การขยายพันธุ์ชวนชม [1]

ขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยการปักชำกิ่ง

ชวนชมเป็น ไม้พันธุ์เล็ก ที่สามารถนำมาปักชำกิ่งได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ดี คือช่วงก่อนและหลังฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือเดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน และช่วงพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม เพราะหน้าฝนจะทำให้ชวนชม ได้รับน้ำที่มากเกินไปจนเน่า ส่วนหน้าร้อนจะทำให้ลำต้นแห้งเกินไป

ขั้นตอนการปักชำชวนชม

1. เลือกกิ่งกำลังพอดี ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ยาวประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร ไม่ต้องเอาใบออก

2. ตัดส่วนโคนกิ่งเป็นแนวเฉียงรูปปากฉลาม

3. นำโคนปักชำลงไปในน้ำยาเร่งราก (เอ็กโซติก) รอประมาณ 5 - 10 นาที

4. เตรียมส่วนผสมในการชำ โดยมีขี้เถ้าและแกลบ 1:1 นำโคนปักลงไปให้ลึกประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร

5. ทิ้งไว้ในบริเวณที่มีแดดรำไร ประมาณ 20 - 25 วัน เมื่อรากงอกแล้วก็รากนำไปปลูกได้เลย

ที่มา: การปักชำกิ่ง [2]

รู้ก่อนจะทำธุรกิจ ขยายพันธุ์ชวนชม

ขยายพันธุ์ชวนชม

การ ขยายพันธุ์ชวนชม แต่ละวิธี มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ก่อนที่จะเลือกขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยวิธีไหน ควรศึกษาข้อดี และข้อเสียก่อน เพื่อให้ผลออกมาตรงกับความการ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

การ ขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยลำต้น

การขยายพันธุ์โดยใช้ลำต้น คือการตัดส่วนที่เป็นลำต้นไปปลูก เช่น การปักชำ และด้วยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีของการขยายพันธุ์ด้วยลำต้น

1. ได้ลำต้นที่มีขนาดสม่ำเสมอ หรือเท่ากันในแต่ละรุ่น

2. ได้ลำต้นที่มีความสูงพอดี ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

3. ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์

ข้อเสียของการขยายพันธุ์ด้วยลำต้น

1. การปักชำหรือการตอนกิ่งในช่วงที่อากาศชื้น จะไม่ค่อยเกิดผลสำเร็จ

2. การตอนกิ่งหรือการชำกิ่งจะไม่ได้รากแก้วจึงมีความแข็งแรงที่น้อยกว่า

3. หากต้นแม่ติดโรค ต้นที่นำมาปักชำมักจะติดโรคด้วยเสมอ

4. ต้องใช้ความชำนาญในการทำ บางครั้งมือใหม่อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ

การ ขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยเมล็ด

การ ขยายพันธุ์ชวนชม ด้วยเมล็ดเป็นวิธีการที่ทำง่าย เพราะไม่มีความซับซ้อนและไม่ต้องใช้ความชำนาญในการปลูก ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีของการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

1. ปลูกง่าย ได้จำนวนต้นไม้ในปริมาณเยอะ

2. มีการกลายพันธุ์ โอกาสที่จะได้ต้นที่ดีกว่าสูง

3. มีรากแก้วที่หยั่งลงดินได้ลึก จึงหาสารอาหารได้ดี

4. ไม่ค่อยติดโรคจากต้นแม่

5. สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล เพียงแต่ต้องรดน้ำบ่อยๆ

ข้อเสียของการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

1. มีขนาดไม่สม่ำเสมอในรุ่นเดียวกัน

2. มักจะกลายพันธุ์ที่ดีไม่เท่าต้นแม่

3. ออกผลช้ากว่าการปักชำ

ที่มา: ข้อดี - ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชในแต่ละแบบ [3]

ราคาและแหล่งซื้อขายต้นชวนชม

ต้นชวนชมสามารถหาซื้อได้ ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป เป็นไม้ที่หาง่าย ใช้ในการประดับบ้านเรือน มีความสวยงาม ดอกสวย ต้นสวย ปัจจุบันมีการนำมาขาย ในระบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งร้านค้าที่เปิดขายชวนชม มีดังนี้

1. ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เริ่มต้นขายในราคา 100 - 1,100 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดเกษตรกรออนไลน์

2. Tonmailaesuan ราคาเริ่มต้น 20 -150 สำหรับต้นเล็ก สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tonmailaesuan 

3. Nanagarden ราคาเริ่มต้น 15 - 4,500 บาท สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Nanagarden

สรุป ขยายพันธุ์ชวนชม

ขยายพันธุ์ชวนชม อีก 1 อาชีพที่สามารถลงทุนได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะ เพียงแต่อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ช้า ยิ่งเป็นชวนชมต้นใหญ่อาจจะใช้เวลามากกว่า 2 ปีถึงจะได้เห็นเม็ดเงินจากการจำหน่าย 

อ้างอิง

[1] Panmai. (2024). ชวนชม – การขยายพันธุ์ชวนชม. Retrieved from panmai

[2] Pingchaunchom. (December 22, 2011). การปักชำกิ่ง. Retrieved from pingchaunchom

[3] Content. (2010 - 2024). ข้อดี - ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชในแต่ละแบบ. Retrieved from content

ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ เป็นธุรกิจที่ใช้เวลาในการลงทุนเยอะ และจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่สำหรับการเพาะพันธุ์ไม้ การลงทุนประเภทนี้ค่อนข้างต้องใช้ต้นทุนสูง ทั้งทางด้านสถานที่ ทรัพยากรในการดูแล รวมถึงเงินในการดูแลระยะหนึ่ง หลังจากที่ต้นไม้เริ่มอยู่ตัวได้แล้ว จะเหลือเพียงแค่รอเวลาเก็บเกี่ยว

ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ ชนิดไหนดี

ปัจจุบันไม้ที่นิยม ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ เพื่อรอเก็บเกี่ยวในระยะยาวมีไม่กี่ชนิด ซึ่งการเลือกปลูกต้นไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน แต่หากตั้งเป้าหมายไว้เพื่อจำหน่าย ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับไม้ที่นิยมนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุน ต้นไม้ที่คุ้มค่าในการปลูกมีดังนี้

1. ต้นสักทอง

อยาก ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ ต้องนึกถึงต้นสัก เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ลำต้นตรง เปลือกเรียบและแตกเป็นร่องลึก ผลัดใบในช่วงฤดูร้อน โคนเป็นพูพอน มักจะเกิดในป่าทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคกลาง เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานมากกว่าไม้เนื้อแข็งหลายชนิด [1]

ไม้สักทองนิยมมาทำเฟอร์นิเจอร์และแปรรูปเป็นไม้แผ่นสำหรับการสร้างบ้านเรือน มีสีสวย ทนทาน และใช้งานได้นานหากได้รับการดูแลที่ดี เป็นไม้ที่มูลค่าสูง ใช้เวลาหลายปีในการปลูก ซึ่งไม้ที่มีความสวยงามจะต้องมีอายุเกิน 30 ปี

ประโยชน์ของไม้สักทอง

1. ไม้สักที่มีอายุเกิน 5 ปี มักจะนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของเล่น หรือของตกแต่งบ้าน นิยมปลูกเพื่อทำกำไร การปลูกไม้สักมีมูลค่ามากกว่าการออมเงิน เพราะราคาไม้ขึ้นทุกปี

2. ไม้สักที่มีอายุเกิน 10 ปี หรือไม้ที่มีความสูงเฉลี่ย 15 เมตร มักจะนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากเนื้อไม้มีความแข็งแรงและทนทาน

3. ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 20 ปี ที่มีเนื้อเรียบ ไม่มีตำหนิจะนิยมนำไปแปรรูปไม้บาง ไม้ชนิดนี้มักจะมีการดูแลตั้งแต่การจัดสวน และระมัดระวังในการนำมาแปรรูป

4. ไม้สักที่มีอายุเกิน 30 ปี จะนิยมนำมาทำเป็นเสา ปลูกบ้าน คานบ้าน เนื่องจากไม้มีอายุที่มาก จึงมีความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักได้เยอะ

ราคาต้นสักทอง

ที่มา: ต้นสักหรือสักทอง [2]

2. ต้นพะยูง

ต้นพะยูง เป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม เนื้อแข็ง มีความแข็งแรง และเป็นไม้เศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีราคาสูง มีชื่อเรียกพื้นเมือง เช่น แดงจีน ประดู่เสน และพยุง หลายคนยกให้ไม้พันธุ์นี้เป็นไม้มงคล เนื่องจากเป็นไม้พระราชทาน ที่ให้ไว้ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ไม้พะยูงที่มีราคาพบในจังหวัดลาว กัมพูชา เวียดนาม และในบ้านเรา เนื่องในบ้านเรายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในทุกพื้นที่ ด้วยวัตถุประสงค์คือการนำเข้าและส่งออกไม้เหล่านี้อย่างผิดกฎหมาย ในปี ค.ศ. 2022 จึงได้มีการเลื่อนสถานะไม้พะยูงเป็นไม้ที่เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

ที่มา: พะยูง [3]

ประโยชน์ของไม้พะยูง

ราคาต้นพะยูง

ที่มา: พะยูง ไม้มงคล [4]

รู้ก่อน ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่

ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่

ปัจจุบันการ ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ ให้ทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ และแหล่งที่ปลูกต้นไม้ หากบังเอิญไปปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด อาจจะเกิดปัญหามากกว่าประโยชน์ เพราะฉะนั้น ก่อนปลูกต้นไม้ ควรมองในระยะไกล และเลือกปลูกต้นไม้ให้เหมาะสม

ทำไมเราควร ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่

การปลูก ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ เป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยม แม้บางคนที่ไม่ได้เพาะพันธุ์ไว้ตั้งแต่ต้นเล็ก แต่ก็ยังหาซื้อต้นไม้ใหญ่เพื่อนำมาตกแต่งบ้านเรือน ไม้ประเภทนี้นอกจากจะปลูกเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว หลายคนยังปลูกเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ดังนี้

1. ปลูกเพื่อรับประทานผล

ไม้ยืนต้นหลายชนิดมีผล จึงนิยมนำมาปลูกเพื่อหวังผล เช่น ลำไย มะม่วง มะพร้าว โดยแต่ละชนิดจะมีความชอบเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่ต่างกัน ควรวางแผนการปลูกให้ดี หากเป็นไม้ที่ขยายกิ่งกว้าง ควรปลูกให้ไกลจากตัวบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในภายภาคหน้า

2. ปลูกเพื่อความสวยงาม

การ ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ เพื่อความสวยงาม เช่น ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ และหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น ไม้เหล่านี้จะมีดอกที่สวยงาม สามารถปลูกเพื่อตกแต่งหน้าบ้านได้ ส่วนไม้ที่มีใบสวยจะประกอบไปด้วย ต้นหูกระจง ตีนเป็ดฝรั่ง ปาล์มแวกซ์ และอินทผลัม เป็นต้น

3. ปลูกเพื่อให้กลิ่นหอม

ไม้ที่มีกลิ่นหอมติดจมูก นิยมปลูกเฉพาะกลุ่ม เพราะความหอมนี้ไม่ได้แปลว่าจะหอมสำหรับทุกคน เช่น ปีบ พิกุล จำปา และจำปี เป็นต้น ดอกไม้ที่มีกลิ่นแรงคงเป็นดอกตีนเป็ด เพราะมีหลายคนถึงกับเกิดอาการปวดหัวในฤดูที่ไม้ชนิดนี้ออกดอก

4. ปลูกเพื่อให้ร่มเงา

ไม้ที่ปลูกเพื่อให้ร่มเงามักจะเป็นไม้ผลัดใบ ที่ออกใบใหม่ตลอดทั้งปี ยกตัวอย่าง เช่น สัตบรรณ ประดู่ กันเกรา และสาเก ก่อนที่จะ ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ เพื่อบังแดดให้ได้ผล จะต้องสังเกตทิศทางที่พระอาทิตย์ออกและตกด้วย เพื่อให้ต้นไม้ช่วยบังแดดได้เต็มร้อย

ที่มา: ปลูก ไม้ยืนต้น จะกะระยะปลูกอย่างไรดี [5]

แหล่งซื้อขายต้นไม้

การซื้อขายต้นไม้ปัจจุบันมีเกือบทุกที่ทุกจังหวัด เช่น ตาก เชียงใหม่ เชียงราย แต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่เจอต้นไม้ที่ถูกใจ วันนี้เราจะมาแนะนำร้านขายต้นไม้ในระบบออนไลน์ ที่จัดส่งต้นไม้ทั่วประเทศมาแนะนำ ดังนี้

1. เว็บไซต์ Kaset.today เริ่มต้นขายต้นไม้ราคา 12 - 3,500 บาท สามารถเลือกต้นไม้เพิ่มเติมได้ที่ Kaset.today

2. เว็บไซต์ Nee4garden เริ่มต้นขายต้นไม้ราคา 100 - 4,000 บาท สามารถเลือกต้นไม้เพิ่มเติมได้ที่ Nee4garden

3. เว็บไซต์ Nanagarden เริ่มต้นขายต้นไม้ราคา 150 - 25,000 บาท สามารถเลือกต้นไม้เพิ่มเติมได้ที่ Nanagarden

สรุป ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่

ปลูกไม้พันธุ์ใหญ่ เป็นการออมเงินสำหรับไม้บางชนิดที่มีราคาพุ่ง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะสำหรับการลงทุน หากเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามก็อาจจะราคาไม่ได้พุ่งสูงมากนัก

อ้างอิง

[1] TH.wikipedia. (November 8, 2023). สัก (พรรณไม้). Retrieved from th.wikipedia

[2] Kaset.today. ต้นสักหรือสักทอง. Retrieved from kaset.today

[3] TH.wikipedia. (June 9, 2023). พะยูง. Retrieved from th.wikipedia

[4] Kaset.today. พะยูง ไม้มงคล หายาก. Retrieved from kaset.today

[5] Baanlaesuan. (August 1, 2019). ปลูก ไม้ยืนต้น จะกะระยะปลูกอย่างไรดี. Retrieved from baanlaesuan

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน มีวิธีการอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร และสิ่งที่ควรรู้ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน ในบทความนี้จะพาไปแนะนำ การเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบต่างๆ

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน คืออะไร ?

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน คือวิธีในการเตรียมตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนมากที่สุด โดยวิธีการนั้น เป็นเรื่องที่นักลงทุนควรทราบ ควรฝึกฝน และควรพึงระวัง การเริ่มต้นลงทุนมักจะมีอุปสรรค มีข้อจำกัดหลายประการ การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน ในระดับหนึ่ง

การลงทุนคืออะไร ?

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ก่อนที่เราจะไปเตรียมพร้อมลงทุน กันอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ลงทุนควรเข้าใจความหมาย รวมถึงรายละเอียดของ การลงทุน โดยการลงทุนนั้นก็คือ การนำเงินจากที่เราเก็บออม ไปทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่า โดยการซื้อสินทรัพย์ประเภทต่างๆ [1] ที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ

การลงทุนแบ่งออกได้กี่ประเภท

ในหัวข้อนี้จะเป็น วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ในการทำความรู้จักกับ ประเภทของการลงทุน ในแบบภาพรวมกว้างๆ ประเภทการลงทุนที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ มีด้วยกันหลักๆดังต่อไปนี้

 1. การฝากเงินในธนาคาร เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำที่สุด ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่ตายตัว แต่ก็มีผลตอบแทนที่น้อยมากเช่นกัน
 2. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นการซื้อตราสารที่ออกโดยรัฐบาล มีความเสี่ยงสูงขึ้นเล็กน้อย ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ฝากเงินในธนาคาร
 3. ลงทุนในกองทุนรวม เป็นการระดมเงินทุน เพื่อใช้สำหรับลงทุนอีกทอดหนึ่ง โดยผู้บริหารกองทุน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาอีกระดับ แต่ก็มีโอกาสเติบโตที่มากขึ้นตาม
 4. ลงทุนกับตราสารหนี้ เป็นการลงทุนใน หุ้นกู้ ที่บริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้ออก มีความเสี่ยงในระดับกลางถึงสูง ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคงตัว
 5. หุ้น เป็นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ที่เปิดให้เราซื้อหุ้น และมีส่วนในการเป็นเจ้าของ หุ้นนั้นมีความเสี่ยงที่สูง แต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงเช่นกัน
 6. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนของ สกุลเงิน ที่มีความผันผวนไปตามอุปสงค์ในตลาด มีความเสี่ยงที่สูงมาก
 7. ทองคำ คือการลงทุนในทองคำ ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา ไปตามอุปสงค์ และอุปทานของทองคำ
 8. น้ำมัน เป็นการลงทุนในสินทรัพย์น้ำมัน ที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงราคาผันผวน และมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับทองคำ
 9. ลงทุนธุรกิจส่วนตัว เป็นการใช้เงินลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจ เช่นร้านขายอาหาร ลงทุนฟิกเกอร์ เปิดร้านซ่อมรถ และอื่นๆ มีความเสี่ยงที่สูง ผันแปรไปกับสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งหมดนี้เป็น ประเภทของการลงทุนหลักๆที่นิยม ในการลงทุนนั้น ยังถูกแบ่งประเภทแยกย่อยออกไปอีกมากมาย ซึ่งทางผู้เขียนจะขอลงรายละเอียดในเชิงลึก เจาะจงการลงทุนแยกเป็นบทความออกไป สามารถติดตามอ่านได้ในอนาคต

ตัวอย่าง ผลตอบแทนจากการลงทุน

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ในหัวข้อนี้ เราจะหยิบยกตัวอย่างสินทรัพย์บางประเภท พร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นอัตราที่ค่อนข้างคงตัว ดังต่อไปนี้

การฝากเงินในธนาคาร

ที่มา: TNN ดอกเบี้ยเงินฝาก เดือนเมษายน 2567 [2]

พันธบัตรรัฐบาล

ตราสารหนี้

ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น โดยเฉพาะ หุ้น อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ทองคำ น้ำมัน อาจมีอัตราที่ไม่แน่นอน มีโอกาสทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไร หรือขาดทุนร่วมด้วย แตกต่างกันออกไป

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของ วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ที่จะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการ เตรียมตัวลงทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง เป็นสิ่งแรกสุดที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ เราควรทราบถึงเป้าหมายในการลงทุน ว่าจะลงทุนรูปแบบใด สินทรัพย์ใดที่เราต้องการลงทุน รวมถึงความคาดหวัง ผลกำไรที่จะทำได้ในอนาคต

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการประเมินความเสี่ยง ที่ตนเองสามารถรับได้ การประเมินความเสี่ยงนี้ จะทำให้เรากำหนดขอบเขต ประเภทของการลงทุนได้ ความเสี่ยงน้อย ปานกลาง หรือมาก จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ผู้ลงทุนควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด จึงเหมาะสมที่สุด

คลิกเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบ วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ประเมินความเสี่ยงโดยธนาคาร Kasikorn

2. วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการทำความเข้าใจในสินทรัพย์

การทำความเข้าใจสินทรัพย์ หรือประเภทของการลงทุน เพื่อทำให้เรารู้จัก ทราบรายละเอียด กระบวนการ รวมถึงขั้นตอน ของการลงทุนประเภทต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า การลงทุนแต่ละประเภทคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร

ก่อนลงแข่งในสนาม ก็ต้องเข้าใจสนาม เข้าใจกฎกติกา รวมถึงคู่แข่ง การลงทุนก็คล้ายคลึงกัน วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ที่จะไม่ทำให้เราเดินผิดพลาด ไปในเส้นทางที่ไม่รู้จัก ก็คือการศึกษา หาข้อมูลของการลงทุนให้พร้อม

3. วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน กับการวางแผน และกำหนดเป้าหมาย

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน

เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่า เราเหมาะกับการลงทุนแบบไหน มีความรู้ในการลงทุนสินทรัพย์ชนิดนั้นพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราต้อง วางแผน รวมถึงกำหนดเป้าหมาย ก่อนลงสนามจริง

การวางแผนลงทุน คือการกำหนดว่าจะลงทุนอะไรบ้าง ช่วงระยะเวลาเท่าใด ในสัดส่วนเท่าใด ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะทำอย่างไรต่อ ปรับวิธีการลงทุน กระจายความเสี่ยง หรือวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เพื่อให้แผนการลงทุน นำพาเราไปยังจุดมุ่งหมาย การตั้งจุดหมายปลายทาง จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำพร้อมกับการวางแผนร่วมกัน การกำหนดเป้าหมาย ควรกำหนดให้มีความเหมาะสม ไม่ควรสูงเกินไป จนไม่สามารถทำได้

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผน

4. เริ่มทำตามแผนลงทุนที่วางไว้ พร้อมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเราร่างแผน วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงทุนจริง การลงทุนบางประเภท สามารถลงทุนได้ผ่านธนาคารในประเทศไทย หรือลงทุนได้ผ่าน โบรกเกอร์ คนกลางผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์

เมื่อลงทุนแล้ว เราควรกำหนดช่วงเวลาสำหรับติดตามผล อาจเป็นทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อดูผลของการลงทุน รวมถึงมีการปรับพอร์ต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สรุป วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายของการลงทุน

วิธีเตรียมพร้อมก่อนลงทุน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุน มีความพร้อมก่อนการลงทุน ไม่เดินหลงทาง หรือเดินผิดทาง สามารถหาแนวทางการลงทุน ที่เหมาะสมกับตัวเอง พร้อมกับเส้นทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังเอาไว้

อ้างอิง

[1] Krungthai. (November 5, 2023). วิธีการลงทุนสำหรับมือใหม่ การลงทุนคืออะไร. Retrieved from krungthai

[2] TNN. (March 30, 2024). ดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด เดือนเมษายน 2567. Retrieved from tnnthailand

[3] BOT. (2024). พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 2567. Retrieved from bot

[4] Lotuss. (April 5, 2024). หุ้นกู้โลตัส. Retrieved from lotuss

[5] Thai BMA. (April 17, 2024). หุ้นกู้ทรูมันนี่. Retrieved from thaibma

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ ในส่วนนี้ จะเป็นส่วนที่ต่อจาก รีวิว ลงทุนฟิกเกอร์ พาร์ท 1 จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีซื้อฟิกเกอร์ราคาถูก เว็บไซต์สำหรับซื้อฟิกเกอร์ การขนส่ง รวมถึงเรื่องภาษี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจนี้

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ แหล่งซื้อฟิกเกอร์ราคาถูก

ในการลงทุนกับฟิกเกอร์ ผู้ที่ขายฟิกเกอร์ย่อมต้องการ ฟิกเกอร์ ที่มีราคาถูกที่สุด เพราะราคาที่ถูกนี้ จะช่วยให้การขายได้รับส่วนต่าง ของกำไรเกิดขึ้นมากเท่านั้น เหมือนกับร้านขายของชำทั่วไป ที่มักจะเลือกไปห้าง หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าขายส่ง ที่ให้ราคาที่ถูกที่สุด

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ กับการซื้อฟิกเกอร์ราคาถูก ก็ย่อมต้องมาจากแหล่งผลิต บริษัทที่ผลิตโดยตรง หรืออย่างน้อยที่สุด ต้องมาจากคนกลางที่อยู่ใกล้กับการรับซื้อจากแหล่งผลิต มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึงจะได้ราคาถูกที่สุด

ปัจจุบัน เราคงไม่ต้องเดินทางไปโรงงานผลิต หรือไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกิดขึ้น และอาจซื้อของกลับมาไม่ได้มาก วิธีที่สะดวกที่สุดจึงเป็น การสั่งฟิกเกอร์ออนไลน์ ผ่านคนกลาง ที่ให้บริการส่งสินค้ามาถึงประเทศไทย

สั่งซื้อฟิกเกอร์ออนไลน์ จากต่างประเทศ คืออะไร ?

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์

สั่งซื้อฟิกเกอร์ออนไลน์ จากต่างประเทศ คือการสั่งซื้อฟิกเกอร์ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย ฟิกเกอร์จะมีราคาที่สูงกว่าแหล่งผลิตเล็กน้อย จากค่าธรรมเนียม รวมถึงการขนส่งมายังประเทศไทย

เว็บไซต์ตัวแทนที่จำหน่ายฟิกเกอร์ ก็มีแตกต่างกันออกไปหลายแหล่ง มีค่าธรรมเนียม การบริการ ที่ต่างออกไป การเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีราคาถูก ก็อาจจะช่วยให้ผู้ลงทุนฟิกเกอร์ ได้สินค้าที่มีราคาถูกกว่า ในการสร้างกำไรที่มากขึ้น

ฟิกเกอร์ ผลิตที่ประเทศอะไร ?

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ กับการสั่งซื้อฟิกเกอร์จากต่างประเทศ หลายๆคนคงจะสงสัยกันเรื่อง แหล่งผลิตของฟิกเกอร์ ฟิกเกอร์ที่เรานิยมซื้อขายกันนี้ มีที่มาจากอนิเมชั่น หรือเกม ที่มักจะมาจากประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นแล้วฟิกเกอร์เหล่านั้น จะต้องผลิตที่ญี่ปุ่นจริงไหม

ในความเป็นจริง ฟิกเกอร์เหล่านั้นถูกผลิตในหลายประเทศ ในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะผลิตที่ไหน หากได้รับลิขสิทธิ์ และถูกกำกับดูแลกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก็จะถือเป็นของแท้ทั้งหมด ประเทศที่ผลิตฟิกเกอร์คือ

 1. ประเทศญี่ปุ่น ผลิตฟิกเกอร์บางชนิด ทั้ง Scale Figure, Nendoroid และส่วนใหญ่จะเป็น Gunpla
 2. ประเทศจีน เป็นแหล่งผลิตฟิกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากการผลิตที่จีนมีต้นทุนที่ถูก บริษัทของญี่ปุ่นจึงมักลงทุนฐานการผลิตในจีน ฟิกเกอร์ที่ผลิตในจีน ที่ถูกลิขสิทธิ์ ผ่านญี่ปุ่น ก็จะถือว่าเป็นฟิกเกอร์ของแท้
 3. ฮ่องกง ผลิตฟิกเกอร์บางประเภทเท่านั้น โดยเฉพาะฟิกเกอร์ที่เกี่ยวกับฮีโร่ใน Marvel และ DC Comics

ถึงแม้ฟิกเกอร์ จะถูกผลิตในประเทศที่แตกต่างกัน แต่ก็มีการกำหนดการใช้วัสดุ มาตรฐานในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ฟิกเกอร์ ที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน ฟิกเกอร์ชนิดเดียวกันจากประเทศเหล่านี้ จึงแทบไม่แตกต่างกันเลย

แหล่งซื้อฟิกเกอร์ ออนไลน์ ราคาถูก

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์

ในหัวข้อนี้จะเป็นการ รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ กับการสั่งซื้อฟิกเกอร์ ผ่านเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย ในช่องทางออนไลน์ เราจะหยิบยกเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย ให้ราคาดี รวมถึงส่งสินค้ามาถึงประเทศไทย 2 เว็บไซต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. Amiami

Ami ami เป็นเว็บไซต์ยอดนิยม ที่คนไทยนิยมสั่งซื้อฟิกเกอร์จากญี่ปุ่น เนื่องจากใช้งานได้ง่าย มีภาษาอังกฤษรองรับ เว็บไซต์นี้เป็นตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง มีสินค้าที่เกี่ยวกับฟิกเกอร์ของญี่ปุ่นเกือบทุกชนิด

ฟิกเกอร์ที่เป็นที่นิยมใน Amiami พร้อมกับราคา

 1. Rose illustration by TACCO 1/6 Complete Figure ราคา 8,000 เยน
 2. Nendoroid Honkai: Star Rail March 7th ราคา 6,900 เยน
 3. Revoltech My Hero Academia Ochaco Uraraka ราคา 9,680 เยน

ที่มา: Amiami ข้อมูลการค้นหา ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 [1]

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักได้ที่ Amiami

วิธีการใช้งาน และการสั่งซื้อฟิกเกอร์

 1. สมัครเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่านช่องทาง Gmail
 2. ระบุรายละเอียดที่อยู่ โดยใช้ภาษาไทยแปลงเป็นที่อยู่ภาษาอังกฤษ
 3. เบอร์โทรศัพท์ ให้ใช้ +66 แทนเลข 0 นำหน้า
 4. ผูกบัตรสำหรับชำระเงินผ่าน Visa, Mastercard, Paypal หรือช่องทางอื่นๆที่มี
 5. สินค้าจะถูกระบุไว้ว่า Pre-order เป็นการสั่งจองล่วงหน้า In Stock มีสินค้าพร้อมจำหน่าย และ Limited เป็นสินค้าลิมิเต็ด ที่จะผลิตเพียงรอบเดียว แล้วจะไม่มีการผลิตซ้ำอีก
 6. สำหรับสินค้าที่ Pre-order จะสามารถชำระในวันที่สินค้าพร้อมส่งได้ ส่วนสินค้าที่พร้อมจำหน่าย หรือขึ้นว่า In Stock ผู้ซื้อจะต้องชำระเงิน ณ วันที่สั่งสินค้า
 7. การจัดส่งสินค้ามีให้เลือกทั้งแบบทางเรือ และทางเครื่องบิน โดยทางเรือจะนานกว่าการส่งทางเครื่องบิน
 8. สามารถเลือกผู้บริการขนส่ง ที่แตกต่างกันออกไป โดยราคาก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน
 9. สามารถทำประกันกับสินค้าที่จัดส่งได้ หากกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้รับสินค้า จะถูกจ่ายเงินชดเชย
 10. สินค้าจะถูกจัดส่งมาตามที่อยู่ ที่เราได้ระบุไว้ ตามกำหนดระยะเวลาจัดส่ง (สินค้าทางเรืออาจจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นได้)

ข้อดีของการซื้อฟิกเกอร์กับ Ami Ami

 1. เลือกซื้อสินค้าได้ง่าย แบ่งแยกหมวดหมู่สินค้า พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อชัดเจน
 2. สินค้ามีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งฟิกเกอร์ แผ่นอะคริลิค เสื้อผ้า ตุ๊กตา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนิเมชั่น เกม จากญี่ปุ่น
 3. สินค้าทั้งหมดเป็นของแท้ และเป็นของมือ 1
 4. มีการจัดอันดับความนิยม ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงความต้องการตลาด ในการลงทุนฟิกเกอร์
 5. มีส่วนลด โปรโมชั่นการซื้อสินค้า บางประเภท
 6. ได้ราคาที่ถูก โดยเฉพาะการจัดส่งทางเรือ จะยิ่งได้ราคาที่ถูกมากขึ้น
 7. รองรับการจัดส่ง ในหลายประเทศทั่วโลก

ข้อเสียของการซื้อฟิกเกอร์กับ Ami Ami

 1. เนื่องจากเป็นการซื้อจากต่างประเทศ จึงมีขั้นตอนการจัดส่งที่กินเวลานาน
 2. จำกัดปริมาณการซื้อ ในฟิกเกอร์บางประเภท
 3. ตัวเว็บไซต์มีข้อมูลที่เยอะ บางครั้งอาจมีความไม่เสถียร ไม่สามารถดูสินค้า หรือกดสั่งซื้อได้
 4. การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาจมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง

2. HobbySearch

Hobby Search เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ ในการสั่งซื้อฟิกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่น ตัวเว็บไซต์นี้เป็นภาษาญี่ปุ่น แต่ก็รองรับในรูปแบบภาษาอังกฤษเช่นกัน สินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นฟิกเกอร์ของแท้ ที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น

ฟิกเกอร์ที่เป็นที่นิยมใน HobbySearch พร้อมกับราคา

 1. Pop Up Parade Frieren ราคา 4,102 เยน
 2. Pop Up Parade Zero Two: Pilot Suit Ver. L Size ราคา 7,520 เยน
 3. DIGSTA [Yakuza] Goro Majima Fierce Fight ราคา 8,170 เยน

ที่มา: HobbySearch ข้อมูลการค้นหา ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 [2]

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักได้ที่ HobbySearch

วิธีการใช้งาน และการสั่งซื้อฟิกเกอร์

 1. สมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่านช่องทาง Gmail
 2. ละเอียดของที่อยู่ ให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาไทยแปลงเป็นที่อยู่ภาษาอังกฤษ
 3. เบอร์โทรศัพท์ ให้ใช้ +66 แทนเลข 0 นำหน้า
 4. ผูกบัตรสำหรับใช้ชำระเงินผ่าน Visa, Mastercard, Paypal หรือช่องทางอื่นๆที่มี
 5. สินค้าที่เป็นประเภท Pre-order จะขึ้นในปุ่มซื้อว่า Reserve เพื่อเป็นการจองสินค้าล่วงหน้า ส่วนสินค้าที่พร้อมสำหรับจำหน่าย จะขึ้นคำว่า Add to Cart หมายถึงสามารถหยิบใส่ตะกร้า เพื่อสั่งซื้อได้ทันที
 6. สำหรับสินค้าที่ Pre-order จะชำระในวันที่สินค้าพร้อมส่งได้ ส่วนสินค้าที่พร้อมในการจำหน่าย จะต้องชำระเงินในวันที่สั่งซื้อทันที
 7. การจัดส่งสินค้ามีให้เลือกแบบทางเรือ และทางเครื่องบิน โดยทางเรือจะนานกว่าการส่งทางเครื่องบิน
 8. สามารถเลือกผู้บริการขนส่ง ที่แตกต่างกัน โดยราคาก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน
 9. สามารถทำประกันกับสินค้าที่จัดส่งได้เช่นเดียวกัน หากกรณีที่สินค้านั้นชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้รับสินค้า จะถูกจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลัง
 10. สินค้าจะถูกจัดส่งมาตามที่อยู่ ที่เราระบุไว้ ตามกำหนดระยะเวลาของจัดส่ง (สินค้าทางเรืออาจจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นได้)

ข้อดีของการซื้อฟิกเกอร์กับ Hobby Search

 1. สินค้าถูกแยกหมวดหมู่อนิเมชั่น เกม ยอดนิยม ทำให้คลิกเพื่อค้นหาตามหมวดหมู่ได้ง่าย
 2. มีรายละเอียดของราคาชัดเจน ราคาส่วนใหญ่ในเว็บไซต์นี้จะถูกกว่าของ AmiAmi เล็กน้อย
 3. สินค้าทั้งหมดเป็นของแท้ และเป็นของมือ 1
 4. มีส่วนลด และโปรโมชั่นการซื้อสินค้าบางประเภท
 5. มีการจัดอันดับความนิยม โดยแบ่งหมวดหมู่ประเภทสินค้า เพื่อใช้อ้างอิงความต้องการของตลาดได้คร่าวๆ
 6. การขนส่ง สามารถเลือกระดับราคาได้หลายรูปแบบ
 7. รองรับการขนส่ง ไปยังหลายประเทศทั่วโลก

ข้อเสียของการซื้อฟิกเกอร์กับ Hobby Search

 1. ใช้เวลาในการจัดส่งที่นาน เนื่องจากเป็นการส่งมาจากต่างประเทศ
 2. จำกัดปริมาณการซื้อฟิกเกอร์บางชนิด เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น
 3. สินค้าระบุรายละเอียด ในหน้ารวมสินค้าไม่ครบถ้วน ต้องกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดของสินค้าอีกทีหนึ่ง
 4. การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาจมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ กับ ภาษีนำเข้าฟิกเกอร์

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ ในเนื้อหาส่วนนี้ จะพูดถึง ภาษีนำเข้า ที่เกี่ยวกับฟิกเกอร์ เมื่อเราสั่งซื้อฟิกเกอร์จากต่างประเทศ สินค้าของเราอาจจะต้องผ่าน กรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบ และมีการเรียกเก็บภาษี รายละเอียดของภาษีนำเข้ามีดังนี้

ฟิกเกอร์ ที่นำเข้าต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ?

ฟิกเกอร์ที่ถูกนำเข้านั้น จะต้องเสียภาษีนำเข้า 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก 7% [3] โดยการคำนวณมีดังนี้ 

แต่หากเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีราคา รวมถึงมูลค่าการจัดส่งทั้งหมด รวมกันไม่เกิน 1,500บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ กับการนำเข้าและเสียภาษี

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ จากที่ผู้เขียนได้ลอง นำเข้าฟิกเกอร์จากต่างประเทศ ก็พบว่า การตรวจสอบรวมถึงเรียกเก็บภาษี ส่วนใหญ่จะใช้การสุ่ม โดยเฉพาะสินค้าที่มีปริมาณนำเข้ามาก รวมถึงผู้ให้บริการขนส่ง ก็มีผลต่อการเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกัน

ฟิกเกอร์ขนาดเล็ก ในปริมาณที่น้อยชิ้น มักมีโอกาสไม่ถูกเรียกเก็บภาษีสูงกว่า แตกต่างจากสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณที่มาก โดยเนื้อหาในส่วนของการหลีกเลี่ยงภาษี ผู้เขียนจะขอละไว้ จึงไม่ขอลงรายละเอียดในเชิงลึก

สรุป รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ ในส่วนของแหล่งซื้อฟิกเกอร์ และภาษีการนำเข้า

รีวิว วิธีลงทุนฟิกเกอร์ ในส่วนของการนำเข้า ก็จะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ที่สะดวก ใช้งานได้ง่าย รวมถึงยังมีต้นทุนที่ไม่สูง ส่วนเรื่องของภาษี ก็จะมีกระบวนการตามขั้นตอนกฎหมาย ที่เป็นต้นทุนบวกเพิ่มเข้าไป สำหรับใช้เป็นตัวเลขในการตั้งราคาขายในอนาคต

อ้างอิง

[1] Amiami. (April 21, 2024). Ranking Overall. Retrieved from amiami

[2] HobbySearch. (April 21, 2024). PVC Figure Sales Ranking. Retrieved from hobbysearch

[3] JP Cargo Service. (November 22, 2022). อยากนำเข้าของเล่นทำอย่างไร. Retrieved from jpcargoservice

การลงทุนกับตนเอง เป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง ที่ต่างจากการลงทุนประเภทอื่น เราคงจะทราบกันดีเกี่ยวกับ การลงทุน ที่ต้องใช้เงินไปซื้อหุ้น เปิดร้าน ทำธุรกิจ หรืออื่นๆให้เงินงอกเงย แต่การลงทุนกับตัวเองนี้ คืออะไร ดีอย่างไร เราพาทุกท่านไปดูรายละเอียดพร้อมกัน

การลงทุนกับตนเอง คืออะไร ?

การลงทุนกับตนเอง คือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตัวของเรา พัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น [1] ศักยภาพส่วนนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา สร้างผลตอบแทน หรือทำกำไรได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับวิธีการนำไปใช้ ของแต่ละบุคคล

ตัวอย่าง การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเอง ก็มีลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ว่าจะพัฒนาในด้านไหน หรือถนัดในด้านใด ตัวอย่างของการลงทุนกับตนเอง ก็มีดังต่อไปนี้

 1. เรียนภาษา เป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่ง ในด้านของภาษา ทำให้เราพูด ฟัง อ่าน และเขียน ในภาษาที่เรียนรู้ได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสื่อสารกับชาวต่างชาติ
 2. ฝึกพิมพ์ดีด เป็นการฝึกฝนให้เราสามารถ พิมพ์ข้อความได้อย่างรวดเร็ว มีส่วนช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะงานเขียน ที่ต้องพิมพ์ลงไปในคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 3. ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย มีสุขภาพที่ดี และสามารถทำงานที่มีการใช้แรงงาน หรืองานที่หนักได้ดียิ่งขึ้น
 4. นั่งสมาธิ เป็นการฝึกฝนในด้านจิตใจ ทำให้การควบคุมอารมณ์ และการจัดระเบียบความคิดดียิ่งขึ้น
 5. ฝึกขับรถ ไม่ว่าจะเป็นประเภทรถที่เราขับไม่เป็น หรือการไปสอบใบขับขี่ ก็เพื่อให้เรามีทักษะการขับรถที่ดียิ่งขึ้น ขับรถได้หลายประเภท และปลอดภัยมากขึ้น
 6. การออกไปพบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนา งานอบรม งานเทศกาล เพื่อให้เราได้พบปะผู้คน ได้ฝึกในการสนทนา ศิลปะในการพูด การเป็นผู้ฟัง แถมยังได้ Connection ที่อาจเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วย

ทั้งหมดเหล่านี้ เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของ การลงทุนกับตนเอง เท่านั้น ยังมีการลงทุนกับตัวเองอีกมากมายหลายร้อย หลายพันรูปแบบ ที่เราสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองได้ ซึ่งเราจะลงรายละเอียดที่ลึกมากขึ้น ในหัวข้อต่อๆไป

ตัวอย่าง การลงทุนพร้อมกับราคา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่มา: Skill Lane ข้อมูลราคาคอร์ส ณ วันที่ 20 เมษายน 2567 [2]

ข้อดีของ การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเอง ก็มีประโยชน์ และข้อดีดังนี้

 1. เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว ที่ได้รับประโยชน์ต่อเนื่องในระยะยาว ในการลงทุนกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาษา ฝึกทักษะ เราจะมีความรู้นั้นติดตัวไปในระยะยาว จนกว่าเราจะลืมความรู้เหล่านั้น
 2. ทำได้ทันที การลงทุนนี้ ไม่จำเป็นต้องรอเวลา สามารถเริ่มต้นพัฒนาตนเองเมื่อไหร่ก็ได้ บริหารเวลาได้ค่อนข้างอิสระ (แต่ก็ยกเว้น การเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่มีช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน)
 3. ใช้เงินทุนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนชนิดอื่น การลงทุนกับตัวเองนั้น มีตั้งแต่ฟรี ไปจนถึงหลักพัน หลักหมื่น หรือหลักแสน เราสามารถเลือกการลงทุนในราคาที่เหมาะสมกับตัวเราได้
 4. ไม่มีแรงกดดันที่ทำให้เราท้อแท้ หรือมีน้อย เมื่อเทียบกับการลงทุนชนิดอื่น การลงทุนอื่นๆหากไม่เห็นผลตอบแทน หรือไม่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เรารู้สึกในด้านลบ กดดัน ท้อแท้ เพราะต้องสูญเงินลงทุนไป
 5. นำไปต่อยอดได้ การลงทุนนี้สามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอดกับเรื่องอื่นๆในอนาคตได้
 6. สามารถนำไปทำเงินได้ การพัฒนาตนเองบางประเภท สามารถนำไปช่วยในการหารายได้ เพื่อสร้างผลกำไรได้ในอนาคต

สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นข้อดีของการลงทุนกับตนเอง ที่จะช่วยทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ทักษะเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ รวมถึงตัวของแต่ละบุคคล

ข้อเสียของ การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเอง ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทน ที่เป็นตัวเงินได้ทันที การพัฒนาตนเองนั้นอาศัยเวลา อาศัยวิธีการนำไปใช้งาน จึงไม่สามารถสร้างกำไรในตัวเงินได้ ณ เวลานั้น
 2. การลงทุนกับตนเอง บางชนิด ไม่สามารถทำเงินได้ ไม่ใช่ว่าการพัฒนาตนเองทุกชนิด จะสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ ต่างจากการลงทุนประเภทอื่น เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนกว่า
 3. ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาบางประเภทได้ เนื่องจากร่างกายไม่เหมาะสม หาผู้สอนไม่ได้ หรือราคาแพงจนไม่สามารถจับต้องได้
 4. ขาดแรงจูงใจได้ง่าย เมื่อไม่มีจุดหมาย มองไม่เห็นผลลัพธ์ หรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ ก็มีโอกาสที่ทำให้เบื่อ ไม่อยากพัฒนาต่อได้
 5. ค่อนข้างใช้เวลานาน การพัฒนาตนเองบางประเภท ใช้เวลาที่นานมาก อาจจะหลายปี หรือนานเป็น 10 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะการพัฒนาในทักษะเฉพาะทาง ที่อาศัยประสบการณ์สูง

บางครั้งเราก็คิดไม่ออกว่า จะพัฒนาตนเองในด้านนั้นไปทำไม จะเอาไปใช้ทำเงินได้อย่างไร ความคิดนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดแรงจูงใจ ในการพัฒนาตนเอง ถือเป็นข้อเสียร้ายแรงอย่างหนึ่ง

ประเภทของ การลงทุนกับตนเอง

ในหัวข้อนี้เราจะพาทุกท่านมาลงรายละเอียดกับ การลงทุนกับตนเอง ที่ถูกแยกย่อยออกไปเป็นประเภทต่างๆ โดยหลักๆจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ด้านทักษะ, ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย

การลงทุนกับตนเอง ด้านทักษะ

การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเองด้านทักษะ เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของเรา หรือเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น ตัวอย่างของการลงทุนด้านทักษะ มีดังนี้

 1. การฝึกภาษา เป็นการเรียนรู้ที่ง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นภาษาสากล ที่ผู้คนยอมรับ และใช้กันทั่วโลก
 2. การฝึกทักษะเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น การเขียนโปรแกรม, การทำการเกษตร, การรักษาคน, การเขียนแบบ และวิธีการสร้างบ้าน เป็นต้น ทักษะเฉพาะทางจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ยากขึ้น ต้องอาศัยความถนัด และค่อนข้างใช้เวลา
 3. การติดตามข่าวสาร เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาตนเองด้านทักษะ ที่ทำได้ง่าย การรู้ข่าวสารจะช่วยให้เรามีความรู้กว้างมากขึ้น มองเห็นมุมมองใหม่ และตามทันสถานการณ์ของโลก

การลงทุนกับตนเอง ด้านจิตใจ

การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเองด้านจิตใจ จะเกี่ยวข้องกับมุมมองความคิด ทัศนคติ และอารมณ์เป็นหลัก การมีทักษะด้านจิตใจที่ดี จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ง่าย มีแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกฝนมีดังนี้

 1. การนั่งสมาธิ เป็นวิธีที่ช่วยจัดระเบียบความคิดของเรา ให้ไม่ยุ่งเหยิง และทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น
 2. การฝึกทักษะด้านจิตวิทยา อาจจะจัดอยู่ในการพัฒนาด้านทักษะ แต่ก็เกี่ยวกับด้านจิตใจด้วยเช่นกัน จิตวิทยา จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการคิดของมนุษย์ รู้จักธรรมชาติของตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ส่งผลไปถึงการควบคุมอารมณ์ และวิธีการคิดของสมอง
 3. การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ พื้นที่ที่ไม่มีความวุ่นวาย ไม่มีการเร่งรีบ จะช่วยให้กระบวนการคิดของเราไม่เอนเอียงไปตามกระแสเหล่านั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำให้จิตใจสงบ

การลงทุนกับตนเอง ด้านร่างกาย

การลงทุนกับตนเอง

การลงทุนกับตนเองด้านร่างกาย จะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย [3] มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

 1. การออกกำลังกาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในทางตรง รวมถึงยังเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น
 2. การทานอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย
 3. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ถือเป็นทักษะในการบริหารเวลาอย่างหนึ่ง การนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตนเอง และทำให้ไม่เกิดผลเสียอย่างอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ตามมา

สรุป การลงทุนกับตนเอง ตัวช่วยยกระดับตัวตนของเรา

การลงทุนให้กับตนเอง ถือเป็นอีกการลงทุนหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะ รวมถึงมีศักยภาพในด้านต่างๆยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ การลงทุนนี้ยังไม่มีความเสี่ยง แถมจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต

อ้างอิง

[1] Finnomena. (June 22, 2020). ลงทุนในตัวเอง. Retrieved from finnomena

[2] Skill Lane (April 20, 2024). คอร์สเรียนภาษา. Retrieved from skilllane

[3] HHC. (November 23, 2022). การวางแผนพัฒนาสุขภาพ. Retrieved from hhc

เสื้อยกกระสอบ เป็นอาชีพที่ทำให้คนสมัยก่อนร่ำรวยกันมากมาย เนื่องจากมีคู่แข่งที่ไม่เยอะ แถมยังได้ผ้ามาในราคาที่คุ้มเสี่ยง เริ่มแรกอาจจะลงทุนไม่มาก กำไรได้มากกว่าเงินทุนเท่าตัว ปัจจุบันเสื้อยกกระสอบมือสองจะแพร่หลายในวงการแฟชั่น

ทำไมต้อง เสื้อยกกระสอบ

เสื้อยกกระสอบ มีทั้งผ้ามือ 1 และผ้ามือ 2 ที่มีการจำหน่ายจากต่างประเทศ และในบ้านเรา แต่ที่นิยมนำมาขายกันโดยส่วนมาก จะเป็นเสื้อมือสอง เนื่องจากได้ผ้าที่ดีแถมราคาถูก หากเป็นผ้าที่ได้รับความนิยม จะยิ่งตั้งราคาขายที่แพงกว่าเสื้อมือหนึ่ง

ทำไมเรียกว่า เสื้อยกกระสอบ

เสื้อผ้างานกระสอบเป็นผ้าที่พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเลือกผ้าด้วยตัวเองได้ เพราะจะมีการคัดแยกผ้าเตรียมไว้ก่อนที่จะส่งให้อยู่แล้ว ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานเหมา ผู้ซื้อต้องลุ้นเอาเองว่าจะได้ผ้าตามที่ตัวเองต้องการหรือไม่ แต่ปกติจะมีการคละทั้งผ้าที่ดีและผ้าเกรดต่ำลงไปให้เสมอ

ผ้าเหล่านี้ส่วนมากจะมาจากโรงงานจีน การซื้อผ้าในบ้านเราจะมีให้เลือกหลายรอบ ในแต่ละรอบจะมีราคาที่แตกต่างกัน ผู้ซื้อที่ได้ผ้าในรอบแรกไปมีโอกาสที่จะได้ผ้าดีๆเยอะ หลังจากที่ผ่านการคัดกรองหลายรอบแล้ว ผ้าที่เหลือมักจะถูกนำมาขายยกกระสอบ ยกตัวอย่างการคัดผ้า ดังนี้

1. ผ้าน้ำ 1

ผ้าที่เป็นที่นิยมของตลาด และขายคล่อง เช่น เสื้อยืด ผ้าแบรนด์เนมดัง และเสื้อวินเทจ ซึ่งมีจำนวนน้อยที่ปะปนมากับผ้าชนิดอื่น แต่ก็มีให้เห็นอยู่เสมอ ถือเป็นความโชคดีสำหรับบางคน เพราะสินค้าประเภทดังกล่าวสามารถนำไปขายต่อได้ในราคาที่สูง

2. ผ้าน้ำ 2

หลังจากที่การคัดผ้าในรอบแรกเสร็จแล้วจะเกิดการคัดผ้าในรอบที่สองต่อ รอบนี้มักจะไม่เจอเสื้อผ้าที่มีราคาสูงติดมาเท่าไหร่ แต่ยังคงมีผ้าที่ไร้ตำหนิ เนื้อผ้าสวยให้เลือกเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะไม่ใช้เสื้อสำหรับนักสะสม แต่ก็สามารถนำไปขายต่อในราคาหลักสอบได้สบาย

โดยส่วนมากผ้าน้ำสองจะเป็นผ้าที่ไม่คาดหวังอะไรมาก เพราะได้ทุนและกำไรจากการขายผ้าน้ำหนึ่งมาบ้างแล้ว หากไม่ได้หวังกำไรสูง การขายผ้าในราคาหลักสิบจะทำให้ขายผ้าออกเร็วกว่าปกติ แต่หากอยากได้กำไรที่สูง อาจจะต้องรอเวลาของออกนานกว่าปกติ

3. ผ้าน้ำ 3

ผ้ารอบนี้จะไม่ค่อยเหลือผ้าที่สวยและไร้ตำหนิให้เห็นมากนัก ถึงแม้ว่าบางตัวจะมีเนื้อผ้าที่สวย แต่ก็มักจะมีตำหนิให้เห็นเสมอ เช่น เป็นรู เปื้อน ลายสกรีนร้าว จะถูกนำมาขายในราคาที่ถูกมาก ผู้ซื้อที่ไม่ซีเรียสสามารถใส่ไปทำงานสวน หรือใส่อยู่บ้านได้

ที่มา: เก๋าเมกาKMC-US store [1]

การซื้อ เสื้อยกกระสอบ มีผลอย่างไร?

การซื้อผ้ายกกระสอบมีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และดวงที่จะได้รับผ้าของแต่ละคน ผ้าบางกระสอบจะได้กำไรเกินคุ้ม บางกระสอบอาจจะขายไม่ออกเลย แต่ก่อนที่คุณจะเลือกซื้อผ้าชนิดนี้ ลองดูข้อดีและข้อเสียของการซื้อผ้า ดังนี้

ข้อดีของเสื้อผ้ายกกระสอบ

ข้อเสียของเสื้อผ้ายกกระสอบ

ที่มา: งานกระสอบ คืออะไร? [2]

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ เสื้อยกกระสอบ

เสื้อยกกระสอบ

การซื้อผ้ายกกระสอบเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ทั้งผ้ามือหนึ่งและผ้ามือสองก็สามารถนำมาขายต่อได้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่มีผลดีหลายอย่าง เช่น ลดปริมาณขยะ ลดการทำลายทรัพยากร สำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจขายผ้ายกกระสอบ ลองมาดูข้อมูลต่อไปนี้

เสื้อยกกระสอบ ซื้อที่ไหนดี?

การหาเสื้อผ้ากระสอบสำหรับมือใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย บางคนเลือกแหล่งที่ไม่ดีไปก็จะได้ผ้าที่ไม่ดีตามไปด้วย ในบ้านเราจะนิยมไปเลือกผ้ากันตามโรงงานต่างๆ เช่น โรงเกลือ หรือหากใครที่ได้ไปต่างประเทศบ้างอาจจะไปหาดูตามโรงงานในประเทศต่างๆ ซึ่งเสื้อแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่ต่างกัน ดังนี้

1. เสื้อกระสอบจากญี่ปุ่น

ผ้างานญี่ปุ่น เป็นสไตล์น่ารัก มีขายมากมาย ผ้าชนิดนี้จะขายออกงาน ได้รับความนิยมในวงกว้าง ถูกนำมาจำหน่ายแบบยกกระสอบ และคิดเงินเป็นกิโลกรัม

2. เสื้อกระสอบจากจีน

ผ้าจากประเทศจีน ถือเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเนื้อผ้าสวย มีราคาถูก และมีความทันสมัย แต่ควรเลือกซื้อกับร้านที่มีคุณภาพ 

3. เสื้อกระสอบจากเกาหลี

ผ้าจากเกาหลี เป็นงานแฟชั่นที่มีความสวยงามและทันสมัย จึงเป็นผลให้การนำเข้าผ้าจากประเทศนี้ขายดีเป็นพิเศษ ซึ่งงานกระสอบจะมีให้เลือกทั้งมือ 1 และมือ 2

4. เสื้อผ้ากระสอบจาก USA

ผ้าจากสหรัฐอเมริกา ส่วนมากจะเป็นงานแบรนด์ดัง บางตัวขายในราคาที่ถูกมาก เนื้อผ้ามีความสะอาด จึงได้รับความนิยมและถูกนำเขามาในไทยเป็นจำนวนมาก

ที่มา: ซื้อเสื้อผ้ายกกระสอบที่ไหน [3]

แหล่งจำหน่าย เสื้อยกกระสอบ

การซื้อ เสื้อยกกระสอบ มีให้เลือกทั้งออนไลน์และหน้าร้านในกรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ หากเป็นร้านค้าออนไลน์ที่เชื่อถือได้ จะมีการบอกต่อและซื้อผ่านออนไลน์มากกว่า เพราะสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล วันนี้เราจะมาแนะนำร้านค้าออนไลน์ที่ขายผ้ายกกระสอบ ดังนี้

1. เพจ Facebook: ขายส่งผ้ากระสอบมือสอง Japan ราคาถูกที่สุด จะชั่งขายผ้าเป็นกิโลกรัม ซึ่งมีราคาประมาณ 4,500 - 4,900 บาทต่อ 100 กิโลกรัม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ ขายส่งผ้ากระสอบมือสอง Japan ราคาถูกที่สุด

2. ช่อง Youtube: EVERYTHING BY NEW - นิว ชิตภณ ชั่งขายผ้ากระสอบ ซึ่งมีราคาประมาณ 4,900 บาทต่อ 100 กิโลกรัม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องยูทูป EVERYTHING BY NEW - นิว ชิตภณ

3. เว็บไซต์: Bucthailand ขายผ้ายกกระสอบหลายอย่าง เช่น ผ้าเด็ก ผ้าผู้หญิง ผ้าผู้ชาย ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,900 - 8,000 บาท ต่อ 45 กิโลกรัม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bucthailand

สรุป เสื้อยกกระสอบ

เสื้อยกกระสอบ เป็นผ้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนด้านเสื้อผ้าแต่มีทุนน้อย ผ้าชนิดนี้มีให้เลือกซื้อจากหลายประเทศ และมีข้อดี-ข้อเสียที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนจะเข้าสู่วงการนี้ ในบ้านเรามีแหล่งซื้อขายที่เยอะ และเข้าถึงง่าย

อ้างอิง

[1] เก๋าเมกา. (2015 - 2024). เก๋าเมกาKMC-US store. Retrieved from เก๋าเมกา

[2] Zortout. (June 11, 2021). งานกระสอบ คืออะไร?. Retrieved from zortout

[3] Svpolysack. (December 25, 2023). ซื้อเสื้อผ้ายกกระสอบที่ไหน. Retrieved from svpolysack

คาสิโนออนไลน์
SEXY BACCARAT
SA GAMING
WM CASINO
PG SLOT
JOKER GAME
โปรโมชั่น
สมาชิกใหม่รับโบนัส
แตกแจกเพิ่ม
ฝากแรกของวัน
กงล้อลุ้นโชค
ขาประจำ
ติดต่อเรา
LINE OA
TELEGRAM
แจ้งปัญหา
Betdog-LogoLINE ID : @bdog9Betdog-line
Betdog-bank
Copyright © 2023 Supported by BETDOG
Logo-BetdogLINE ID : @bdog9Betdog-lineBetdog-bankCopyright © 2023 Supported by BETDOG
Betdog-Homeหน้าหลักBetdog-Promotionโปรโมชั่นBetdogBetdog-RegisterสมัครสมาชิกBetdog-eventกิจกรรม
line-Betdog